Darreres sessions del curs de formació sobre violència filioparental al CREI Castanyers

Iniciat divendres 27 d’abril, tots els divendres de maig, des d’Amalgama7 hem impartit sessions del curs de formació “Violència filioparental: estratègies d’abordatge” dirigit a professionals de l’equip interdisciplinari del CREI Castanyers, pertanyent a la xarxa de centres del sistema de protecció a la infància i l’adolescència de la Generalitat de Catalunya.

En els àmbits dels centres residencials i els d’atenció ambulatòria (serveis socials d’atenció primària i d’altres), hi treballen equips interdisciplinaris formats per diversos especialistes amb l’objectiu d’atendre i entendre nois i noies que presenten trastorns de conducta i/o dèficits emocionals als pares dels quals, en molts casos, els ha estat retirada la custòdia.

L’atenció que requereixen aquests nois i noies és essencialment educativa, complementàriament a la biopsicosocial i legal. Aquest curs sobre violència filioparental està molt pensat i adreçat als educadors, sigui quina sigui la seva formació acadèmica, i parteix d’un enfocament teoricopràctic amb l’objectiu, no només de millorar la qualitat formativa, sinó, i essencialment, la intervenció professional.