Les seqüeles psicològiques del confinament en els adolescents catalans 365 dies després

Amalgama7 ha dut a terme un exhaustiu estudi que determina que: Els joves són més agressius, mengen pitjor, fumen més, ajuden menys en les tasques de casa i tenen pitjors respostes cap als seus pares un any després de l’inici de la pandèmia.

Malgrat els mals resultats obtinguts en l’estudi, els professionals de l’àmbit infantojuvenil asseguren que, amb les eines adequades, la majoria d’aquests adolescents i joves poden revertir aquests comportaments.

  • Les males respostes en les llars catalanes amb adolescents i joves d’entre 14 i 18 anys han augmentat del 31,4% en situació de preconfinament fins al 51,9%. Per tant, un 20,5% de nois i noies que no contestaven malament als seus pares, ara sí que ho fan.
  • A Catalunya, en l’actualitat, el percentatge d’adolescents i joves entre 14 i 18 anys que consumeixen alcohol gairebé s’ha doblat respecte el temps de preconfinament.
  • El consum de tabac dels adolescents i joves catalans és dels més alts de l’Estat espanyol, havent augmentat en un 5% respecte al preconfinament.
  • Els mals hàbits alimentaris dels adolescents i joves catalans han augmentat respecte al preconfinament a les llars catalanes (38,30% vs 56,2%), situant-se d’aquesta manera en 4 punts per sobre del global de les CCAA.