Algunes dades d’interès

Curs 2020-2021

Adolescents i joves atesos a Amalgama7 per franges d’edat (%)

Franges d'edat pacients

Vies de derivació a Amalgama7 (%)

Vies de derivació

Diagnòstics externs previs a la derivació a Amalgama7 (diagnòstic primari) (%)

Diagnòstic previ

Tipologia del tractament (%)

Tipologia tractament