Algunes dades d’interès

Curs 2020-2021 d’Amalgama7

Sexe dels alumnes (%)

Sexe dels alumnes

Tipologia de centres de procedència (%)

Centres de procedència

Tipologia d’estudis (%)

Tipologia d'estudis