El Model Amalgama7

Es basa en una atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades:

Model A7
Àrea clínica - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
clínica

Una intervenció integral

Àrea acadèmica - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
acadèmica

Una escola motivadora

Àrea socioeducativa - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
socioeducativa

Unes activitats formatives

Atenció a les famílies - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Atenció a
les famílies

Un acompanyament continuat

Àrea legal - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
legal

Un servei consultiu

Àrea sociolaboral - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
sociolaboral

Unes activitats adreçades a la inserció