Especialitats Amalgama7

Una atenció integral a partir d’un equip multidisciplinari format per més de 150 professionals: metges, psicòlegs clínics, psiquiatres, infermers/es, professors/es, treballadors/es, educadors/es i integrador/es socials, advocats, monitors de temps lliure, terapeutes ocupacionals… tots ells especialitzats en l’atenció d’adolescents, joves i les seves famílies.

• Desmotivació escolar, rendiments escolars per sota de les seves possibilitats.

• Estats de solitud, aïllament social, dèficits d’adaptació escolar.

• Situacions de maltractament escolar (bullying, ciberbullying, etc.).

• Dèficits d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH).

• Pantallisme. Activitats d’oci paralitzant (xarxes socials, plataformes d’entreteniment, vídeojocs, apostes online, etc.).

• Conflictes d’entesa i convivència familiar (violència filio-parental).

• Dificultats específiques amb l’arribada de l’adolescència derivades i/o relacionades amb l’adopció.

• Ús, abús, dependència de drogues (derivats del cànnabis, alcohol, etc.).

• Comportaments alimentaris de risc (TCA).

• Comportaments emocionals i/o sexuals de risc.

• Compres abusives i/o mala gestió dels diners.

• Estats d’angoixa, d’estrès, baixa autoestima.

• Comportaments fòbics, ritualitzats, i/o obsessius.

• Trastorns conductuals.

• Patologia dual (consum de drogues associat a, com a mínim, una patologia psicològica).

• Atenció a adolescents i joves amb exposició alcohòlica prenatal (TEAF). Diagnòstic (Síndrome Alcohòlica Fetal). Tractament especialitzat.

• Teràpia individual.

• Teràpia de parella (progenitors o figures parentals).

• Teràpia familiar (progenitors, figures parentals, germans).

• Teràpia familiar mixta (progenitors, adolescent atès, germans).

• Escola de pares.

El Model Amalgama7

Es basa en una atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades:

Model A7
Àrea clínica - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
clínica

Una intervenció integral

Àrea acadèmica - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
acadèmica

Una escola motivadora

Àrea socioeducativa - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
socioeducativa

Unes activitats formatives

Atenció a les famílies - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Atenció a
les famílies

Un acompanyament continuat

Àrea legal - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
legal

Un servei consultiu

Àrea sociolaboral - EL MÈTODE AMALGAMA-7

Àrea
sociolaboral

Unes activitats adreçades a la inserció