Jornada anual d’avaluació i debat

Enquadrades dins l’àrea de recerca, avaluació i publicacions, dins del grup de les activitats de sensibilització social, es realitzen anualment, preferentment el mes de novembre. Aquest dia ens apleguem, a l’entorn d’un espai privilegiat, adolescents, joves, famílies, professionals de diversos àmbits i experts dels equips preventius i assistencials d’Amalgama7 per tal d’intercanviar i de compartir experiències i coneixements. Fins al 2019 se n’han realitzat 21 edicions.

A les 9 h té lloc la benvinguda i lliurament de documentació. De les 9.30 a les 15 h, membres dels equips clínic, acadèmic i socioeducatiu presenten experiències i activitats dels diversos àmbits d’intervenció d’Amalgama7, entre d’altres, la presentació anual del perfil dels adolescents i joves atesos a Amalgama7, per mitjà d’un estudi de seguiment dos anys després de la seva alta terapèutica. La Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies, presenta també les principals activitats realitzades al llarg de l’any.

De les 15 a les 18 h, i aprofitant l’espai del dinar, es constitueixen taules simultànies de debat on, en cadascuna d’elles, amb l’ajuda d’un president i un secretari, analitzen un mateix guió amb qüestions a l’entorn dels principals comportaments de risc que realitzen en l’actualitat els adolescents i joves i els conflictes que es deriven tant en l’àmbit familiar com en l’escolar, el sanitari, el legal i el social. Tot seguit té lloc un espai poètic i, finalment, es procedeix al lliurament de les altes terapèutiques i els reconeixements a aquells pacients, i a les seves famílies, que han finalitzat el seu procés a les escoles terapèutiques i educatives d’Amalgama7.

Objectius

  • Presentar l’estudi de seguiment anual dels adolescents i joves atesos residencialment a Amalgama7, dos anys després de la seva alta terapèutica.
  • Debatre sobre nous emergents socials i estratègies que poden contribuir a la millora de la comunicació entre pares i fills, no només entre experts i professionals de diferents àmbits disciplinaris, sinó també i conjuntament amb els propis adolescents, joves i les seves famílies.
  • Conèixer l’activitat realitzada per la Fundació Privada Portal durant l’any en curs.
  • Lliurar d’una forma presencial i compartida les altes terapèutiques a aquells pacients i famílies que han finalitzat el seu procés terapèutic.