Serveis a professionals

Xarxa de professionals

Esteu interessats a ser col·laboradors d’Amalgama7?

Ens adrecem a professionals independents, centres assistencials, hospitals, escoles…

Xarxa de professionals col·laboradors d’Amalgama7

Amalgama7 és una entitat privada i concertada amb l’Administració pública que des de l’any 1997 atén adolescents, joves amb comportaments de risc, trastorns de conducta i/o patologia dual, i les seves famílies. Amalgama7 disposa d’un model terapèutic i educatiu propi que pels seus resultats se situa entre les millors xarxes assistencials europees, i que consisteix en una atenció integral basada en la interacció de sis àmbits: àrea clínica, àrea acadèmica, àrea socioeducativa, atenció a les famílies, àrea legal i àrea sociolaboral.

L’escola terapèutica i educativa: una resposta innovadora integral i eficaç

A Amalgama7, i en el curs dels darrers 20 anys, hem desenvolupat, entre altres, una xarxa pròpia i especialitzada de centres d’atenció ambulatòria, a Barcelona i Madrid, i residencials, impulsant un nou dispositiu especialitzat per a adolescents i joves amb comportaments de risc, trastorns de conducta o patologia dual: l’Escola terapèutica i educativa. Un espai innovador que ofereix al resident, complementàriament, una atenció clínica, acadèmica i, en un sentit socioeducatiu, una casa de colònies. Així mateix, s’ofereix una atenció específica a les famílies durant el procés terapèutic del fill resident.

Xarxa de centres assistencials i escoles terapèutiques i educatives

 • Centre ambulatori de consultes externes Barcelona
 • Centre ambulatori de consultes externes Madrid
 • Escola terapèutica i educativa CTE Can Ros (Alt Camp, Tarragona)
 • Escola terapèutica i educativa CTE Valldaura (Berguedà, Barcelona)
 • Escola terapèutica i educativa CTE Mas Valldaura Nou (Berguedà, Barcelona)
 • Escola terapèutica i educativa CTE Julià Romea (Barcelona)

Aquests dispositius estan homologats com a centres sociosanitaris especialitzats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, registrats al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris del Departament de Salut, i al Registre d’entitats, serveis i establiments socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com a centres sociosanitaris ambulatoris i residencials, i de suport per a la inserció sociolaboral.

Ambulatorio BCN

Ambulatori BCN

Ambulatorio MAD

Ambulatori MAD

CTE Can Ros

CTE Can Ros

CTE Valldaura

CTE Valldaura

CTE Mas Valldaura Nou

CTE Mas Valldaura Nou

CTE Julià Romea

CTE Julià Romea

D’altra banda, respecte de l’àmbit acadèmic, Amalgama7 disposa d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en virtut del qual podem impartir, avaluar i acreditar l’educació secundària a les escoles terapèutiques i educatives. Respecte dels ensenyaments postobligatoris, a partir d’un acord amb l’IOC (Institut Obert de Catalunya), gestionem les matriculacions i impartim classes de diverses modalitats de Batxillerat.

Què us oferim?

 • Formació especialitzada.
 • Que pugueu visitar les escoles terapèutiques residencials d’Amalgama7.
 • Que disposeu de places residencials, de centre de dia i ambulatòries de la nostra xarxa assistencial.
 • Que pugueu rebre, si ho desitgeu, informació puntual del curs evolutiu del pacient derivat.
 • Que pugueu visitar el pacient a les escoles terapèutiques residencials d’Amalgama7 amb la periodicitat que s’acordi.
 • I altres possibilitats de col·laboració.

Per a més informació, contacteu amb nosaltres:

Amalgama7, Atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 1r 1a A · 08007 BCN · tel. 932 374 122
Proa, 4. 28223 · 28001 MAD · tel. 910 716 870
Persona de contacte: Manuel Sánchez