Jornada de prevenció i d’atenció a adolescents en risc

Enquadrades en l’àrea d’investigació, avaluació i publicacions, dins del grup de les activitats de sensibilització social. Es duen a terme anualment, preferentement la tercera setmana d’octubre, i compten amb la participació de professionals de diversos àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials, els àmbits jurídic i empresarial, l’administració pública i entitats del tercer sector social. En cada edició es cobreixen les 350 places de què es disposa.

Aquesta jornada, de sensibilització social, pretén aportar respostes a preguntes emergents que han de ser necessàriament respostes des de la transversalitat. Les temàtiques que s’aborden essencialment estan relacionades amb els principals comportaments de risc en adolescents i joves: consum de drogues, comportaments d’abús de noves tecnologies, violència filioparental, trastorns de conducta, característiques i necessitats especials de les famílies adoptives, dels fills adoptats quan arriben a la majoria d’edat…

Les dues primeres edicions d’aquestes jornades han estat organitzades per la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental (Sevifip) i la Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies, i Amalgama7 ha estat al càrrec de la direcció tècnica. A partir de la tercera edició la Fundació Portal les ha organitzat i Amalgama7 sota la direcció tècnica d’Amalgama7.

 

Objectius

  • La sensibilització social respecte de problemes emergents relacionats amb comportaments de risc d’adolescents i joves.
  • El debat interdisciplinari d’experts dels àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials, la justícia, els cossos i forces de seguretat…
  • Impulsar i presentar estudis i investigacions relacionats amb els comportaments de risc d’adolescents i joves.
  • Cooperar amb serveis especialitzats d’administracions públiques, universitats, hospitals i serveis assistencials, centres residencials especialitzats, entitats del tercer sector social…