Jornada de prevenció i atenció a adolescents en risc

Enquadrades en l’àrea d’investigació, avaluació i publicacions, dins el grup de les activitats de sensibilització social. Es realitzen anualment, preferentment la tercera setmana de l’octubre, i compten amb la participació de professionals de diversos àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials, els àmbits jurídic i empresarial, l’administració pública i entitats del tercer sector social. En cada edició es cobreixen les 350 places de que es disposa.

Aquesta jornada, de sensibilització social, pretén aportar respostes a preguntes emergents que han de ser necessàriament respostes des de la transversalitat. Les temàtiques que s’hi aborden estan relacionades essencialment amb els principals comportaments de risc en adolescents i joves: consum de drogues, comportaments d’abús de noves tecnologies, violència filio-parental, trastorns de conducta, característiques i necessitats especials de las famílies adoptives, dels fills adoptats quan arriben a la majoria d’edat…

Aquestes jornades han estat organitzades inicialment per la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-parental (Sevifip) i la Fundació Portal, d’ajuda a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies, i Amalgama7 en realitzava la direcció tècnica. A partir de la tercera edició han estat organitzades per la Fundació Portal, sota la direcció tècnica d’Amalgama7.

Objectius

  • La sensibilització social respecte a problemes emergents relacionats amb comportaments de risc d’adolescents i joves.
  • El debat interdisciplinari d’experts dels àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials, la justícia, els cossos i forces de seguretat…
  • Impulsar i presentar estudis i investigacions relacionades amb els comportaments de risc en adolescents i joves.
  • Cooperar amb serveis especialitzats d’administracions públiques, universitats, hospitals i serveis assistencials, centres residencials especialitzats, entitats del tercer sector social…