Què és l’Escola terapèutica i educativa per a adolescents i joves?

Amalgama7 és una institució pensada i concertada amb l’administració pública que, des de l’any 1997, s’ha especialitzat en l’atenció a adolescents, joves i les seves famílies.

Hem desenvolupat un model terapèutic i una xarxa assistencial pròpia, formada per centres de consultes externes, de dia i residencials ubicats en diverses comunitats autònomes.

Les escoles terapèutiques són simultàniament un hospital, una escola, una casa de colònies i una residència d’adolescents, dissenyades amb l’objectiu que l’adolescent ingressat pugui continuar amb els estudis reglats (obligatoris i postobligatoris).

L’escola terapèutica Can Ros es troba ubicada prop de la ciutat de Tarragona, en una finca rural de més de 100 hectàrees i amb més de 3.500 metres quadrats construïts i destinats a les activitats terapèutiques, escolars, extraescolars, culturals i de lleure previstes.

Un espai pensat per a la teràpia, l’escola, l’esport i l’atenció a les famílies en un entorn immillorable.

CONTACTAR

Què li passa al meu fill?

 • Desmotivació escolar
 • Dificultats en la convivència familiar
 • “Pantallisme”: abús de vídeojocs, xarxes socials, plataformes d’entreteniment, apostes online, etc.
 • Dèficits d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
 • Desregulació d’hàbits (alimentaris, d’ordre, son, horaris)
 • Ús i abús de drogues (cànnabis, alcohol, etc.)
 • Dificultats específiques associades o derivades de l’adopció
 • Estrès i ansietat relacionats amb situacions de maltractament o bullying

 

CONTACTAR

Especialitats Amalgama7

Una atenció integral a partir d’un equip multidisciplinari format per més de 150 professionals: metges, psicòlegs, clínics, psiquiatres, infermers/es, professors/es, treballadors/es, educadors/es i integrador/es socials, advocats, monitors de temps lliure, terapeutes ocupacionals… tots ells especialitzats en l’atenció d’adolescents, joves i les seves famílies.

 • Desmotivació escolar, rendiments escolars per sota de les seves possibilitats.
 • Estats de solitud, aïllament social, dèficits d’adaptació escolar.
 • Situacions de maltractament escolar (bullying, ciberbullying, etc.).
 • Dèficits d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH).
 • Pantallisme. Activitats d’oci paralitzant (xarxes socials, plataformes d’entreteniment, vídeojocs, apostes online, etc.).
 • Conflictes d’entesa i convivència familiar (violència filio-parental).
 • Dificultats específiques amb l’arribada de l’adolescència derivades i/o relacionades amb l’adopció.
 • Ús, abús, dependència de drogues (derivats del cànnabis, alcohol, etc.).

 

SABER MÉS

Instal·lacions I Servveis

Les escoles terapèutiques d’Amalgama 7 disposen de les homologacions i autoritzacions corresponents per part dels departaments de Salut, d’Educació i de Serveis Socials de les administracions publiques competents.

ÀMBIT CLÍNIC

 • Orientació diagnòstica
 • Àrea mèdica i d’infermeria
 • Àrea de psicologia clínica i psiquiatria
 • Atenció individual i grupal
 • Teràpia de proximitat estructurada en tres fases evolutives
 • Atenció a les famílies i elaboració d’informes periòdics
 • Assessorament legal especialitzat

ÀMBIT ESCOLAR

 • Equip de professors especialitzats en lletres i ciències, i experts en alumnes adolescents amb antecedents de comportaments disruptius.
 • Prova de nivell acadèmic en el moment de l’ingrés
 • Classes reduïdes impartides pel professorat, i reforçades per l’equip socioeducatiu
 • Cursos reglats obligatoris (ESO)
 • Cursos postobligatoris (graus mitjans, graus superiors, batxillerat, etc.)
 • Materials escolars atractius
 • Seguiment continuat amb les famílies

ÀMBIT RESIDENCIAL

 • Cuina pròpia supervisada per nutricionistes i pensada per a una alimentació sana, diversa i equilibrada.
 • Servei de bugaderia, manteniment i residencials especialitzats.
 • Activitats per potenciar l’autonomia personal (ordre, higiene, vestuari, etc.).

ÀMBIT SOCIOEDUCATIU

 • Equip d’educadors, treballadors, integradors i monitors socials especialitzat i expert en adolescents i joves.
 • Activitats: psicoterapèutiques, culturals, educatives, sociolaborals i de lleure.
 • Activitats planificades en el context de la pròpia escola terapèutica i a l’exterior (visites a museus, excursions, etc.).
 • Programa d’esport terapèutic especialitzat impartit per professionals qualificats (natació, ciclisme, kick boxing, futbol, bàsquet, vela, running).
 • Instal·lacions internes i externs pensades per afavorir la teràpia (dues piscines, pistes esportives, biblioteques, sales d’estudis, habitacions amb lavabo propi, etc.).

Equip multidisciplinari

Amalgama 7 disposa d’un equip interdisciplinari format per més de 150 professionals de l’àmbit de la salut: metges, psicòlegs clínics, infermers, psiquiatres; de l’educació: professors de lletres i de ciències especialitzats; de la socioeducació: educadors, treballadors socials i de l’àrea residencial: cuina, bugaderia, manteniment, etc…

 

CONTACTAR

Preguntes Freqüents

Consulti possibles vies de finançament i altres prestacions econòmiques.

Actualment, i segons la nostra experiència, els principals problemes amb què les famílies es troben amb els seus fills adolescents estan relacionats essencialment amb la convivència familiar, la seva acció (o inacció) respecte de les tasques domèstiques, els seus hàbits alimentaris, escolars (deures), d’oci (sobretot relacionat amb el consum abusiu de substàncies i de noves tecnologies)…

 

Així mateix, els pares sovint ens traslladen la seva preocupació respecte de dificultats de relació dels seus fills i filles adolescents amb el seu entorn familiar, social, acadèmic, i els quals no saben com afrontar: inseguretat, aïllament, canvis bruscos d’humor, comportaments inadequats o violents…

 

Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

Al nostre entedre, seran especialment susceptibles d’atenció aquells adolescents que visquin la seva adolescència des del lema: “Ho veig, ho vull, ho tinc”. Aquells que entre els conceptes de “tenir” o “ésser” optin sistemàticament per “tenir”. Aquells que manifestin un baix rendiment de la seva activitat principal (acadèmica) i que alhora facin un ús arriscat del seu temps lliure i dels seus diners de “butxaca”. Aquells que presentin trastorns des de la perspectiva biopsicològica (mèdics i/o psicopatològics) i comportaments de risc familiar (desobediència, irritabilitat, incomunicació, etc.), escolar (desobediència, baix rendiment, absentisme, etc.) o social (compres compulsives, furts, compravenda de substàncies il·legals i altres, etc.) o legal (denúncies, detencions, judicis, condemnes, etc.). Aquells que no expressen inquietud intel·lectual, ni cap interès social, polític, religiós, formatiu, i per contra planifiquen el seu temps i la seva motivació a l’entorn de conductes de risc i, per tant, autodestructives com ara el policonsum de drogues o els trastorns alimentaris, les socioaddiccions (Internet, compres compulsives i altres), identificacions sectàries (de qualsevol signe) o xenòfobes i racistes, o que simplement visquin per “la festa” com a màxima expressió de l’adopció i la identificació amb l’anomenada cultura de l’oci.

 

Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

A Amalgama7 realitzem atenció ambulatòria, residencial o en regim de centre de dia a adolescents i joves amb comportaments de risc o un perfil bàsic de trastorn conductual i/o patologia dual, i oferim tractaments en els àmbits següents:

 • addiccions a substàncies (consum, policonsum, abús o dependència tòxica), noves tecnologies, compres compulsives…
 • violència (en els àmbits escolar, familiar, social…),
 • trastorns relacionats amb la nutrició i el comportament alimentari,
 • comportaments sexuals de risc,
 • dificultats en l’àmbit d’adopció i postadopció
 • trastorns psicopatològics diversos…

Així mateix, oferim una atenció a les seves famílies, que necessiten orientació, assessorament i, si escau, atenció terapèutica.

Es tracta d’un model d’atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades:

 • Àrea clínica: una intervenció integral
 • Àrea acadèmica: una escola motivadora
 • Àrea socioeducativa: unes activitats formatives
 • Àrea legal: un servei consultiu
 • Atenció a les famílies: un acompanyament continuat
 • Àrea sociolaboral: unes activitats dirigides a la inserció

Estamos aquí para ayudarte

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable: Amalgama7. Finalitat: Informar de productes i serveis. Legitimació: Consentiment. Destinataris: Amalgama7. No se cedeixen. Drets: accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades. DPD: dpd@amalagama7.com. Més informació: https://www.amalgama7.com/proteccion-de-datos