Acords i convenis institucionals

Respecte dels ensenyaments obligatoris, Amalgama7 disposa d’un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en virtut del qual podem impartir, avaluar i acreditar l’educació secundària als nostres centres.

Respecte dels ensenyaments postobligatoris, a partir d’un acord amb l’IOC (Institut Obert de Catalunya), gestionem les matriculacions i impartim classes de diverses modalitats de Batxillerat.

Departament d'Educació
IOC

Departament d’Educació.
Generalitat de Catalunya

Institut Obert de Catalunya (IOC).
Generalitat de Catalunya