Teràpies de grup per a germans de residents

Siguin més grans o més petits que el resident de les escoles terapèutiques i educatives d’Amalgama7, aquests nois i noies solen presentar dificultats emocionals (per bé que no sempre les expressin) relacionades amb el germà o la germana amb una trajectòria, més o menys extensa, de comportaments disruptius familiars.

De vegades, els germans presenten conductes imitatives, d’altres de rebuig, però rarament indiferents. En moltes ocasions jutgen i/o culpabilitzen els pares respecte del que consideren decisions poc adequades o de favoritisme. És per això que en medi ambulatori i als centres sociosanitaris de consultes externes de Barcelona i Madrid s’ofereix atenció individual i de grup per als casos que ho sol·licitin.

Terapies de grupo per a germans de residents
terapia-hermanos8