Àrea clínica

Un equip interdisciplinari format per més de 100 professionals experts que intervenen des d’una xarxa assistencial pròpia, estructurada des d’espais de consultes externes i residencials, on es defineix un Pla terapèutic individualitzat que preveu una orientació diagnòstica i una intervenció terapèutica per mitjà de consultes individuals, atenció a les famílies, teràpies de grup, interconsultes, tallers psicoeducatius, dinàmiques psicoterapèutiques…

Atencio familia
Terapia grup
Atencio germans