Atenció a les famílies adoptives

El 13,6% dels adolescents i joves atesos en medi ambulatori de consultes externes són nois i noies adoptats, i aquesta xifra s’eleva pràcticament al 20% entre els residents de les escoles terapèutiques i educatives.

Aquest fet ens ha permès plantejar-nos per a aquestes famílies estratègies assistencials, individuals i de grup. Complementàriament, una de les línies d’investigació a Amalgama7 iniciada l’any 2005 fa referència a un estudi diagnòstic comparatiu entre adolescents i joves adoptats i no adoptats amb comportaments de risc, trastorns de conducta i/o patologia dual. L’objectiu d’aquest estudi, complementàriament a la difusió dels seus resultats, ens permet compartir i valorar junt amb altres experts interdisciplinaris. En aquest sentit organitzem seminaris, continguts especialitzats en cursos de postgrau i màsters, i jornades especialitzades com la IV Jornada de prevenció i d’atenció a adolescents amb risc, amb el títol de “L’adopció: factor de protecció o factor de risc?… 18 anys després!”, que va tenir lloc el 19 d’octubre de 2017.

at-familias-adoptivas1
at-familias-adoptivas5