Activitats de recerca, avaluació i publicacions

Activitats de recerca, avaluació i publicacions

Recerca

Amalgama7 participa habitualment en jornades, congressos i reunions científiques de temàtiques relacionades amb l’atenció especialitzada en adolescents i joves. En aquest sentit, desenvolupa distintes vies de recerca com ara respecte dels diagnòstics i els tractaments de nois i noies afectats per trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat (TDAH), la violència filioparental, i des de l’any 2005 i conjuntament amb el Servei d’Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’estudi longitudinal Adolescents i joves adoptats i no adoptats: un estudi diagnòstic comparatiu, línia de recerca bàsica que continua actualment i els resultats de la qual es presenten en fòrums clínics especialitzats com ara el II i el III Congrés Internacional de Patologia Dual.

Avaluació

Amalgama7, des del començament, prioritza l’avaluació de l’eficàcia de la seva intervenció clínica. En aquesta línia, anualment duu a terme, entre d’altres, estudis d’avaluació longitudinals al cap de dos anys de l’alta clínica dels pacients atesos als seus dispositius residencials. Aquests estudis es presenten en publicacions i fòrums especialitzats.

Publicacions i material preventiu

A sol·licitud de diverses revistes especialitzades, editorials, administracions, fundacions i altres entitats, s’elaboren articles, llibres, materials preventius i expositius, instal·lacions… En són uns quants exemples:

  • Exposicions itinerants patrocinades per la Diputació de Barcelona i organitzades conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, com ara:
    • Ciutadans? Ciutadans!, sobre la prevenció del consum de drogues i la sida (en català i en castellà).
    • A tota pastilla, sobre la prevenció del consum de drogues de síntesi (en català, en castellà i en anglès).

Es tracta d’exposicions inaugurades al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i a l’espai del Maremàgnum de Barcelona, respectivament, amb itinerància continuada durant més d’una dècada i amb una estimació de més de 100.000 visitants (escolars i població en general).

  • El llibre Els rebels del benestar. Claus per a la comunicació amb els nous adolescents (Alba Editorial), editat en català (3 edicions) i en castellà (2 edicions).
  • El material preventiu “Principals comportaments de risc en joves i adolescents”, editat per Edigol Ediciones, consistent en un conjunt de làmines murals, al servei del professorat i destinat a l’alumnat, sobre la prevenció del consum de drogues.
  • Guies preventives editades per la Fundació Crèdit Andorrà:

(Vegeu “Articles, publicacions i mitjans de comunicació“.)