Àmbit sanitari

Activitats dirigides a professionals del camp de la sanitat i la salut social.

Curs adreçat a equips clínics (ambulatoris o residencials)

Amb temàtiques a l’entorn dels trastorns conductuals i patologia dual en adolescents i joves. Es treballen protocols de detecció, orientació diagnòstica, intervenció terapèutica, sistemes de seguiment a l’alta clínica i estudis d’avaluació longitudinals posteriors.

El curs consta de 20 hores lectives estructurades en tres parts: una primera part de desenvolupament de contingut teòric, una segona de treball sobre un cas pràctic i la tercera de posada en comú del cas, amb l’objectiu que en cadascuna de les sessions es pugui consensuar un protocol de funcionament.