¿ON ÉS AMALGAMA7-MADRID?

El Programa Terapèutic Innovador que ofereix Amalgama7-Madrid està situat en el cor de Pozuelo de Alarcón, a tot just 12 quilòmetres de distància del centre de Madrid. Un equipament de més de 1.800 metres quadrats, construïts l’any 2021, per a atendre la salut emocional de nois i noies i dels seus familiars. Un equipament construït i destinat a les activitats terapèutiques, escolars, extraescolars, culturals i d’oci previstes. Un entorn pensat per a la teràpia de proximitat, l’escola, l’esport, l’atenció a les famílies, en un ambient immillorable i amb unes instal·lacions Premium.

 

 

CONTACTAR

QUÈ LI PASA AL MEU FILL?

 • Desmotivació escolar
 • Dificultats en la convivència familiar
 • “Pantallisme”: abús de vídeojocs, xarxes socials, * plataformes d’entreteniment, apostes online, etc.
 • Dèficits d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
 • Desregulació d’hàbits (alimentaris, d’ordre, son, horaris)
 • Ús i abús de drogues (cànnabis, alcohol, etc.)
 • Dificultats específiques associades o derivades de l’adopció
 • Estrès i ansietat relacionats amb situacions de maltractament o bullying

 

CONTACTAR

Com podem ajudar-lo?

 

Programa Terapéutico Innovador Amalgama7-Madrid

Terapia pionera y de proximidad en instalaciones premium

Consultes externes

Equipament dotat d’espais interiors i exteriors d’atenció per a la teràpia individual, familiar i grupal, que disposa de diferents instruments diagnòstics i terapèutics d’última generació.

Centre de día

Equipament dotat de 38 places en modalitat júnior, (sis hores de permanència diària), o sènior, (més
de sis hores de permanència diària), que ofereix atenció clínica, escolar, socioeducativa, residencial (inclou desdejuni, esmorzar i/o berenar) i de suport a les famílies.

Espai residencial

Equipament dotat de 35 places residencials, que ofereix atenció clínica, escolar, socioeducativa, residencial i de suport a les famílies.

Especialitats Amalgama7

Una atenció integral a partir d’un equip multidisciplinari format per més de 150 professionals: metges, psicòlegs, clínics, psiquiatres, infermers/es, professors/es, treballadors/es, educadors/es i integrador/es socials, advocats, monitors de temps lliure, terapeutes ocupacionals… tots ells especialitzats en l’atenció d’adolescents, joves i les seves famílies.

 • Desmotivació escolar, rendiments escolars per sota de les seves possibilitats.
 • Estats de solitud, aïllament social, dèficits d’adaptació escolar.
 • Situacions de maltractament escolar (bullying, ciberbullying, etc.).
 • Dèficits d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH).
 • Pantallisme. Activitats d’oci paralitzant (xarxes socials, plataformes d’entreteniment, vídeojocs, apostes online, etc.).
 • Conflictes d’entesa i convivència familiar (violència filio-parental).
 • Dificultats específiques amb l’arribada de l’adolescència derivades i/o relacionades amb l’adopció.
 • Ús, abús, dependència de drogues (derivats del cànnabis, alcohol, etc.).

 

SABER MÉS

Instal·lacions I Servveis

Les escoles terapèutiques d’Amalgama 7 disposen de les homologacions i autoritzacions corresponents per part dels departaments de Salut, d’Educació i de Serveis Socials de les administracions publiques competents.

Programa Terapèutic Innovador: cinc àrees d’intervenció

Clínica

Àrees de medicina familiar, psicologia clínica, psiquiatria i infermeria

 • Exploració psiquiátrica
 • Exploració bioquímica
 • Exploració genómica
 • Biomarcador TDAH

[…]

Saber més

 • Exploración psiquiátrica
 • Exploración bioquímica
 • Exploración genómica
 • Biomarcador TDAH
 • Diagnóstico TEAF
 • Determinaciones de drogas
 • Exploraciones psicométricas
 • Plan terapéutico personalizado
 • Terapia Realidad Virtual: Bullying, Ciberbullying, Craving, Eyme
 • Terapia diaria multiespacial Individual y grupal
 • Atención y terapia familiar
 • Informes evolutivos periódicos

Acadèmica

Estudis reglats obligatoris i postobligatoris

 • Model educatiu i terapèutic propi
 • Professorat especialitzat en alumnes amb comportaments disruptius
 • Prova de nivell a l’ingrés
 • Calendari escolar ampliat

[…]

Saber més

 • Model educatiu i terapèutic propi
 • Professorat especialitzat en alumnes amb comportaments disruptius
 • Prova de nivell a l'ingrés
 • Calendari escolar ampliat
 • Informació continuada a les famílies
 • Suport educatiu al professorat
 • Incorporació de noves tecnologies
 • Festa de fi de curs i graduació
 • Formació impartida: ESO, Graus mitjans, graus superiors, proves accés, universitaris, reforç escolar
 • Aules reduïdes
 • Materials escolars atractius
 • Temps d'estudi acompanyats
 • Atenció a les famílies: Presentació de curs, devolució proves de nivell, comunicació quinzenal, tutories trimestrals, assessorament pla futur d'estudis.
 • Atenció presencial i telemàtica
 • Coordinació amb centres escolars de referència.

Socioeducativa i esportiva

Activitats dirigides per a afavorir la teràpia

 • Pla personalitzat d’activitats extraescolars
 • Equip especialitzat en alumnes desmotivats: educadors, treballadors, monitors socials, terapeutes ocupacionals, graduats i experts en activitats esportives, culturals.

[…]

Saber més

 • Pla personalitzat d'activitats extraescolars
 • Equip especialitzat en alumnes desmotivats: educadors, treballadors, monitors socials, terapeutes ocupacionals, graduats i experts en activitats esportives, culturals.
 • Activitats diverses i complementàries: esportives, culturals, psicoterapèutiques, educatives, soci laborals i d'oci.
 • Instal·lacions esportives pròpies i concertades
 • Acords amb institucions culturals i educatives
 • Atenció a les famílies: presentació programa d'activitats, informació evolutiva quinzenal, assessorament, pla d'activitats extraescolars futures.
 • Atenció presencial i/o telemàtica

Residencial

Unes instal·lacions Premium per a afavorir la teràpia.

 • Alimentació sana, diversa i equilibrada
 • Cuina pròpia
 • Cinc menjars diaris/li>
 • Planificació nutricional per a cada resident

[…]

Saber més

 • Alimentació sana, diversa i equilibrada
 • Cuina pròpia
 • Cinc menjars diaris
 • Planificació nutricional per a cada resident
 • Supervisió diària de les ingestes de cada resident
 • Instal·lacions esportives premium
 • Gimnàs interior equipat
 • Zona exterior de kalestenia
 • Pistes esportives pròpies i concertades
 • Instal·lacions culturals exteriors i interiors
 • Supervisió continuada per a afavorir l'autonomia personal
 • Ordre d'habitació i banys
 • Higiene personal diària
 • Subministrament de vestuari i calçat
 • Bugaderia pròpia i diària
 • Temps i espai d'oci acompanyats
 • Zona atenció a les famílies: zona de pícnic exterior, zona de cafeteria i restauració.
 • Cobertura de responsabilitat civil i altres
 • Atenció presencial i/o telemàtica

Atenció a les famílies

Famílies cap a un punt de trobada

 • Prestació de serveis: contracte terapèutic d’ingrés
 • Atenció terapèutica individual, de parella, familiar
 • Escola de pares

[…]

Saber més

 • Prestació de serveis: contracte terapèutic d'ingrés
 • Atenció terapèutica individual, de parella, familiar
 • Escola de pares
 • Atenció específica per a germans
 • Interlocució continuada amb els referents del resident: tutor clínic, acadèmic, socioeducatiu i residencial.
 • Prestacions socials i finançament: prestació econòmica estatal (segur escolar), microcrèdit en CaixaBank, i altres prestacions econòmiques concertades.
 • Assessorament legal
 • Atenció presencial i/o telemàtica

Equip multidisciplinari

Amalgama 7 disposa d’un equip interdisciplinari format per més de 150 professionals de l’àmbit de la salut: metges, psicòlegs clínics, infermers, psiquiatres; de l’educació: professors de lletres i de ciències especialitzats; de la socioeducació: educadors, treballadors socials i de l’àrea residencial: cuina, bugaderia, manteniment, etc…

 

CONTACTAR

Preguntes Freqüents

Consulti possibles vies de finançament i altres prestacions econòmiques.

Actualment, i segons la nostra experiència, els principals problemes amb què les famílies es troben amb els seus fills adolescents estan relacionats essencialment amb la convivència familiar, la seva acció (o inacció) respecte de les tasques domèstiques, els seus hàbits alimentaris, escolars (deures), d’oci (sobretot relacionat amb el consum abusiu de substàncies i de noves tecnologies)…

Així mateix, els pares sovint ens traslladen la seva preocupació respecte de dificultats de relació dels seus fills i filles adolescents amb el seu entorn familiar, social, acadèmic, i els quals no saben com afrontar: inseguretat, aïllament, canvis bruscos d’humor, comportaments inadequats o violents…

Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

Al nostre entedre, seran especialment susceptibles d’atenció aquells adolescents que visquin la seva adolescència des del lema: “Ho veig, ho vull, ho tinc”. Aquells que entre els conceptes de “tenir” o “ésser” optin sistemàticament per “tenir”. Aquells que manifestin un baix rendiment de la seva activitat principal (acadèmica) i que alhora facin un ús arriscat del seu temps lliure i dels seus diners de “butxaca”. Aquells que presentin trastorns des de la perspectiva biopsicològica (mèdics i/o psicopatològics) i comportaments de risc familiar (desobediència, irritabilitat, incomunicació, etc.), escolar (desobediència, baix rendiment, absentisme, etc.) o social (compres compulsives, furts, compravenda de substàncies il·legals i altres, etc.) o legal (denúncies, detencions, judicis, condemnes, etc.). Aquells que no expressen inquietud intel·lectual, ni cap interès social, polític, religiós, formatiu, i per contra planifiquen el seu temps i la seva motivació a l’entorn de conductes de risc i, per tant, autodestructives com ara el policonsum de drogues o els trastorns alimentaris, les socioaddiccions (Internet, compres compulsives i altres), identificacions sectàries (de qualsevol signe) o xenòfobes i racistes, o que simplement visquin per “la festa” com a màxima expressió de l’adopció i la identificació amb l’anomenada cultura de l’oci.

Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

A Amalgama7 realitzem atenció ambulatòria, residencial o en regim de centre de dia a adolescents i joves amb comportaments de risc o un perfil bàsic de trastorn conductual i/o patologia dual, i oferim tractaments en els àmbits següents:

 • addiccions a substàncies (consum, policonsum, abús o dependència tòxica), noves tecnologies, compres compulsives…
 • violència (en els àmbits escolar, familiar, social…),
 • trastorns relacionats amb la nutrició i el comportament alimentari,
 • comportaments sexuals de risc,
 • dificultats en l’àmbit d’adopció i postadopció
 • trastorns psicopatològics diversos…

Així mateix, oferim una atenció a les seves famílies, que necessiten orientació, assessorament i, si escau, atenció terapèutica.

Es tracta d’un model d’atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades:

 • Àrea clínica: una intervenció integral
 • Àrea acadèmica: una escola motivadora
 • Àrea socioeducativa: unes activitats formatives
 • Àrea legal: un servei consultiu
 • Atenció a les famílies: un acompanyament continuat
 • Àrea sociolaboral: unes activitats dirigides a la inserció

Som aquí per ajudar-te

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable: Amalgama7. Finalitat: Informar de productes i serveis. Legitimació: Consentiment. Destinataris: Amalgama7. No se cedeixen. Drets: accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades. DPD: dpd@amalagama7.com. Més informació: https://www.amalgama7.com/proteccion-de-datos

  Som aquí per ajudar-te

   INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable: Amalgama7. Finalitat: Informar de productes i serveis. Legitimació: Consentiment. Destinataris: Amalgama7. No se cedeixen. Drets: accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades. DPD: dpd@amalagama7.com. Més informació: https://www.amalgama7.com/proteccion-de-datos

   Preguntes Freqüents

   Consulti possibles vies de finançament i altres prestacions econòmiques.

   Actualment, i segons la nostra experiència, els principals problemes amb què les famílies es troben amb els seus fills adolescents estan relacionats essencialment amb la convivència familiar, la seva acció (o inacció) respecte de les tasques domèstiques, els seus hàbits alimentaris, escolars (deures), d’oci (sobretot relacionat amb el consum abusiu de substàncies i de noves tecnologies)…

   Així mateix, els pares sovint ens traslladen la seva preocupació respecte de dificultats de relació dels seus fills i filles adolescents amb el seu entorn familiar, social, acadèmic, i els quals no saben com afrontar: inseguretat, aïllament, canvis bruscos d’humor, comportaments inadequats o violents…

   Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

   Al nostre entedre, seran especialment susceptibles d’atenció aquells adolescents que visquin la seva adolescència des del lema: “Ho veig, ho vull, ho tinc”. Aquells que entre els conceptes de “tenir” o “ésser” optin sistemàticament per “tenir”. Aquells que manifestin un baix rendiment de la seva activitat principal (acadèmica) i que alhora facin un ús arriscat del seu temps lliure i dels seus diners de “butxaca”. Aquells que presentin trastorns des de la perspectiva biopsicològica (mèdics i/o psicopatològics) i comportaments de risc familiar (desobediència, irritabilitat, incomunicació, etc.), escolar (desobediència, baix rendiment, absentisme, etc.) o social (compres compulsives, furts, compravenda de substàncies il·legals i altres, etc.) o legal (denúncies, detencions, judicis, condemnes, etc.). Aquells que no expressen inquietud intel·lectual, ni cap interès social, polític, religiós, formatiu, i per contra planifiquen el seu temps i la seva motivació a l’entorn de conductes de risc i, per tant, autodestructives com ara el policonsum de drogues o els trastorns alimentaris, les socioaddiccions (Internet, compres compulsives i altres), identificacions sectàries (de qualsevol signe) o xenòfobes i racistes, o que simplement visquin per “la festa” com a màxima expressió de l’adopció i la identificació amb l’anomenada cultura de l’oci.

   Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

   A Amalgama7 realitzem atenció ambulatòria, residencial o en regim de centre de dia a adolescents i joves amb comportaments de risc o un perfil bàsic de trastorn conductual i/o patologia dual, i oferim tractaments en els àmbits següents:

   • addiccions a substàncies (consum, policonsum, abús o dependència tòxica), noves tecnologies, compres compulsives…
   • violència (en els àmbits escolar, familiar, social…),
   • trastorns relacionats amb la nutrició i el comportament alimentari,
   • comportaments sexuals de risc,
   • dificultats en l’àmbit d’adopció i postadopció
   • trastorns psicopatològics diversos…

   Així mateix, oferim una atenció a les seves famílies, que necessiten orientació, assessorament i, si escau, atenció terapèutica.

   Es tracta d’un model d’atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades:

   • Àrea clínica: una intervenció integral
   • Àrea acadèmica: una escola motivadora
   • Àrea socioeducativa: unes activitats formatives
   • Àrea legal: un servei consultiu
   • Atenció a les famílies: un acompanyament continuat
   • Àrea sociolaboral: unes activitats dirigides a la inserció