Catàleg de serveis

A més de l’activitat pròpiament assistencial, Amalgama7 realitza un ampli ventall d’activitats de caràcter preventiu i formatiu, adreçades a diversos col·lectius, essencialment del món acadèmic (alumnes, pares i mestres), de la salut (centres i professionals de la salut en general) i de l’àmbit educatiu (educadors i treballadors socials especialitzats en l’atenció d’adolescents i joves).

L’equip assistencial també desenvolupa una extensa activitat de caràcter docent adreçada al món universitari, col·laborant en cursos de mestratge i doctorat, i en jornades i congressos de caràcter nacional i internacional. Així mateix, participa en activitats de recerca (pròpia i en col·laboració amb altres professionals, centres i universitats), realitza una avaluació anual de la seva activitat clínica i elabora articles i manuals divulgatius a demanda de revistes especialitzades, fundacions, administracions i altres entitats.

Finalment, des d’Amalgama7 es du a terme tasques d’assessorament i gestió a centres acadèmics i sanitaris, així com també realitza accions de sensibilització social per contribuir a la difusió i coneixement dels principals comportaments de risc que afecten els adolescents i joves i, per tant, a la seva prevenció i assistència.