• Adolescents, família i salut emocional. Des de 1997 al vostre servei

   Necessiteu ajuda?

   He llegit i accepto la política de privacitat
   INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se’ls informa que el Responsable del Tractament de les seves dades personals és Amalgama 7 i associats centre d’atenció bio-psico-social al jove i l’adolescent S.L., La Finalitat és materialitzar la relació manifestada i la legitimació és el contracte o el consentiment. No se cediran les dades a tercers ni per a altres finalitats, excepte les legalment previstes o les necessàries per materialitzar la relació contractual. Poden exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint al responsable de tractament. Més informació. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@amalgama7.com, o escriure a Amalgama7, Gran Via de les Corts Catalanes, 620 1r 1a, Barcelona. 08007

  Es fa cada cop més difícil conviure amb el vostre fill o filla?

  Es mostra irritable i poc comunicatiu? Està poc motivat a l’escola? El veieu angoixat o trist i no en sabeu el motiu? Podria estar vivint situacions de maltractament (bullying o assetjament escolar, ciberbullying o ciberassetjament de gènere…)?, El veieu poc interessat i molt descentrat respecte el seu futur? És propens al consum de begudes i altres substàncies tòxiques? La seva actitud respecte els aliments us preocupa? Considereu que abusa del mòbil, de les xarxes socials i/o dels videojocs? Es fa cada cop més infreqüent el bon tracte familiar? Podeu respondre aquest qüestionari i contacteu amb nosaltres.

  Qui som?

  Amalgama7 és una entitat privada i concertada amb l’administració pública que des de l’any 1997 s’ha especialitzat en la salut mental d’adolescents, joves i les seves famílies. Es tracta d’un model equiparable a l’escola concertada o al centre hospitalari o residencial que concerta places públiques.

  Som també una empresa familiar on prioritzem les persones, els equips i les instal·lacions. Més de 200 professionals de diverses disciplines: metges, psicòlegs clínics, psiquiatres, infermeria, professors, educadors, integradors socials, terapeutes ocupacionals, monitors, advocats, administratius i altres professionals de serveis generals.

  Especialistes en atenció terapèutica i educativa

  Per a adolescents, joves i les seves famílies

  Amalgama7 disposa d’un model terapèutic i educatiu propi basat en una atenció integral de l’adolescent, del jove i de la seva família, a partir de set àmbits diferencials:

  • Clínic
  • Acadèmic
  • Esportiu-Socioducatiu
  • Atenció a les famílies
  • Legal
  • Sociolaboral
  • Residencial

  Aquesta atenció integral situa a l’adolescent al centre de la intervenció assistencial. La síntesi d’aquest model es materialitza en la concepció d’un nou equipament especialitzat. L’Escola Terapèutica.

  Amalgama7 en xifres

  Amalgama7 en xifres
  1997 Naixement Amalgama7
  + 0 Històries clíniques obertes des de 1997
  + 0 Professionals experts en adolescents, joves i les seves famílies
  0 Equipaments en xarxa: Quatre centres residencials especialitzats, un centre de dia i dos ambulatoris de consultes externes
  + 0 Places Residencials
  0 Places de Centre de Dia
  + 0 Alumnes matriculats a l’últim curs acadèmic, 62% nois i 38% noies
  + 0 Sessions anuals de teràpia de parella, família, germans, famílies adoptives i escola de pares

  Escoles Terapèutiques

  Es tracta de Centres Sanitaris o Sociosanitaris autoritzats per les administracions públiques competents. A Amalgama7 hem endegat un nou concepte d’atenció integral per adolescents i joves, l’anomenem L’ESCOLA TERAPÈUTICA: aquest equipament innovador, és, alhora, una clínica, una escola, una casa de colònies i una residència d’estudiants.

  Places de Centre de Dia

  El Centre de Dia està pensat i organitzat per atendre noies i nois que precisen d’una atenció diària sense pernocta i esdevé, en molt casos, un estadi posterior a la finalització del tractament residencial realitzat a les Escoles Terapèutiques.

  Consultes externes

  Situats al cor de les ciutats de Barcelona i de Madrid s’hi realitzen visites informatives, d’orientació, d’exploració diagnòstica, de tractament i de seguiment, tant dels adolescents i dels joves atesos com de les seves famílies.

  Resultats terapèutics i acadèmics obtinguts 2022/2023

  Veure tot
  67.15% d’èxit, valorat dos anys després de l’alta terapèutica a partir del diagnòstic psicopatològic
  77.64% d’èxit, valorat dos anys després de l’alta terapèutica per consum de drogues
  83.8% d’èxit, en relació als alumnes que han aprovat els seus estudis obligatoris i post-obligatoris

  Formes de finançament i prestació social

  Les famílies que necessitin ingressar al seus fills i filles a les escoles terapèutiques d’Amalgama7 i/o als centres de dia, poden ser subsidiàries , entre d’altres, de dues ajudes econòmiques molt importants:

  1. Finançament de microcrèdits en condicions molt favorables, a través de la Fundació Portal, per part de Microbank (Caixabank).

  2. Subvenció econòmica derivada de la prestació social de l’“assegurança escolar” per part de les administracions públiques competents.

  Professionals externs

  Si sou un professional del camp de la Salut, la Salut mental, l’Educació, el Lleure, …, i voleu derivar un adolescent a qualsevol dels equipaments de la xarxa d’Amalgama7, o bé sou un professional que està interessat en conèixer l’evolució terapèutica i educativa d’un pacient que ja ha estat derivat, us podeu posar directament en contacte amb:

  Departament d’Atenció als Professionals Externs.
  Manuel Sánchez Cuéllar
  De Dilluns a Divendres de 9:00 a 19:00 h
  Tel. 672 289 291
  msanchez@amalgama7.com

  Preguntes més freqüents

  Què puc fer si el meu fill/a està desmotivat/ada a l’escola?
  La desmotivació dels alumnes és un dels problemes amb què es troba actualment l’escola. Una nova necessitat que sorgeix d’aquesta problemàtica és ensenyar els joves el gust per aprendre, oferint continguts a mida, atractius i innovadors, incentivant tant la seva capacitat de pensar com la capacitat crítica enfront de la informació que rep. Per això és important fer entendre als alumnes la utilitat pràctica dels conceptes que estudien, i oferir-los espais on puguin debatre sobre allò que els envolta i els preocupa, i relacionar-ho amb els temaris impartits a classe.
  Tinc problemes de convivència amb el meu fill adoptat…

  L’adolescència, com a període de trànsit entre la infància i l’edat adulta, ens ofereix per si mateixa una idea de canvi, de temporalitat, d’indefinició i, en conseqüència, de conflicte. I a aquest conflicte, l’adolescent adoptat pot afegir-hi les dificultats que es poden derivar de l’adopció, com poden ser les relatives a l’abandonament, la reconstrucció de la seva identitat, el sentiment de buit…, sentiments i dificultats que poden aparèixer (o no) en el procés postadoptiu.

  Si es presenten dificultats de convivència i us trobeu en aquesta situació, us podem ajudar…

  Com puc millorar la comunicació amb el meu fill adolescent?

  A Amalgama7 recomanem fomentar des de la infantesa  espais de diàleg, d’intercanvi, de participació activa amb els fills. Establir una bona comunicació familiar pot ser un element preventiu de l’aparició, en la infància i l’adolescència, de comportaments de risc en els àmbits familiar, escolar, sexual, social, legal… (comportaments de violència i de convivència familiar, dificultats de rendiment escolar, consum, policonsum, abús o dependència tòxica, ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paral·litzant en general…).

  Quan es considera que un adolescent necessita ajuda especialitzada?

  Al nostre entedre, seran especialment susceptibles d’atenció aquells adolescents que visquin la seva adolescència des del lema: “Ho veig, ho vull, ho tinc”. Aquells que entre els conceptes de “tenir” o “ésser” optin sistemàticament per “tenir”. Aquells que manifestin un baix rendiment de la seva activitat principal (acadèmica) i que alhora facin un ús arriscat del seu temps lliure i dels seus diners de “butxaca”. Aquells que presentin trastorns des de la perspectiva biopsicològica (mèdics i/o psicopatològics) i comportaments de risc familiar (desobediència, irritabilitat, incomunicació, etc.), escolar (desobediència, baix rendiment, absentisme, etc.) o social (compres compulsives, furts, compravenda de substàncies il·legals i altres, etc.) o legal (denúncies, detencions, judicis, condemnes, etc.). Aquells que no expressen inquietud intel·lectual, ni cap interès social, polític, religiós, formatiu, i per contra planifiquen el seu temps i la seva motivació a l’entorn de conductes de risc i, per tant, autodestructives com ara el consum de substàncies psicoactives o els trastorns alimentaris, les socioaddiccions (Internet, compres compulsives i altres), identificacions sectàries (de qualsevol signe) o xenòfobes i racistes, o que simplement visquin per “la festa” com a màxima expressió de l’adopció i la identificació amb l’anomenada cultura de l’oci.

  Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

  Quins són els principals problemes amb què es troben les famílies amb fills adolescents?

  Actualment, i segons la nostra experiència, els principals problemes amb què les famílies es troben amb els seus fills adolescents estan relacionats essencialment amb la convivència familiar, la seva acció (o inacció) respecte de les tasques domèstiques, els seus hàbits alimentaris, escolars (deures), d’oci (sobretot relacionat amb el consum abusiu de substàncies i de noves tecnologies)…

  Així mateix, els pares sovint ens traslladen la seva preocupació respecte de dificultats de relació dels seus fills i filles adolescents amb el seu entorn familiar, social, acadèmic, i els quals no saben com afrontar: inseguretat, aïllament, canvis bruscos d’humor, comportaments inadequats o violents…

  Si es troben amb alguna d’aquestes realitats, els podem ajudar…

  Per què un equip interdisciplinari?

  El Model Amalgama7 es basa en una atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades: clínica, acadèmica, socioeducativa, atenció a les famílies, legal i sociolaboral. Per tant, per desplegar el seu model assistencial, Amalgama7 compta amb un equip interdisciplinari integrat per més de 200 professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, psiquiatres, infermers, professors, mestres, educadors, integradors socials i monitors, advocats i altres llicenciats o graduats).

  A qui s’adreça Amalgama7?

  Des de 1997 ens adrecem a adolescents i joves que presenten un perfil bàsic de trastorn conductual:

  • Dificultats de convivència familiar.
  • Dificultats de rendiment escolar.
  • Consum, policonsum, abús o dependència tòxica.
  • Altres comportaments de risc en l’àmbit sexual, social i legal.
  • Ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paralitzant en general (TV, mòbil, videojocs, Internet…).

  Així mateix, ens adrecem a les seves famílies, que necessiten orientació, assessorament i, en els casos que ho precisin, atenció terapèutica. L’objectiu és aconseguir canvis en totes dues direccions, tant en l’adolescent com en els seus pares.

  Per què Amalgama7?

  ¿Se hace cada vez más difícil convivir con su hijo o hija? ¿Está irritable y poco comunicativo? ¿Está poco motivado en la escuela? ¿Lo ven angustiado o triste sin saber por qué? ¿Lo ven poco interesado y muy despistado respecto a su futuro? ¿Tiene una actitud favorable respecto al consumo de alcohol y otras drogas? ¿Su actitud respecto a los alimentos les preocupa? ¿Consideran que abusa de viejas y nuevas tecnologías? ¿Se hace cada vez más difícil el entendimiento entre ustedes?…

  Amalgama7 es una entidad privada y concertada con la Administración pública que desde el año 1997 atiende a adolescentes, jóvenes y a sus familias que sufren alguna o algunas de estas situaciones. Más de 6.500 casos atendidos nos avalan…

  Para más información: «Quiénes somos».

  Convenis, acords i col·laboracions

  Disposem de concerts institucionals, acords amb universitats i centres educatius i col·laborem amb diverses entitats i empreses capdavanteres en els seus àmbits.

  Necessiteu ajuda?

  Contacteu amb nosaltres i resoldrem els seus dubtes