Programa de Calor i cafè

Espai d’acollida i suport que s’ofereix  a pares i mares que soliciten demanda assistencial i que poden compartir les seves inquietuds amb altres pares i mares molts d’ells vinculats a la Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies.

Calor i cafè 1
calor-cafe1