Festa de Fi de Curs

Anualment, en finalitzar el curs acadèmic,  ens apleguem, transversalment i en un mateix espai, alumnes, familiars i els equips docent, socioeducatiu i clínic d’Amalgama7 dels centres sociosanitaris ambulatoris (Barcelona i Madrid), els de dia i les escoles terapèutiques residencials (urbanes i rurals). Es tracta d’un acte alhora solemne, emotiu i festiu en què els alumnes reben per part dels seus tutors acadèmics els resultats i el reconeixement al seu esforç i, sobretot, se’ls anima a continuar amb un esperit de superació per al futur.

A les 10.30 h té lloc la benvinguda i exposició del perfil clínic i acadèmic dels estudiants que, des de la supervisió d’Amalgama7, s’han presentat a exàmens l’any en curs. De les 11 a les 13 h es produeix el lliurament de resultats i acreditacions als alumnes. A les 13 h té lloc el comiat i fi de festa.

Objectius

  • Reconèixer i premiar públicament l’esforç que han realitzat uns estudiants que, majoritàriament, han manifestat dificultats d’adaptació i de resultats acadèmics en la seva trajectòria escolar anterior.
  • Motivar els estudiants sobre la necessitat de finalitzar els estudis obligatoris.
  • Motivar i estimular els estudiants perquè continuïn els seus estudis o n’iniciïn de nous en el futur.
  • Contribuir a la millora de les relacions emocionals entre els alumnes i les seves famílies, tot afavorint un espai de reconeixement i de reforç en la tasca realitzada per totes dues parts.
  • Reconèixer l’esforç de tots els estudiants i, especialment, els que graduen l’ESO, als quals cada any es lliura un record molt especial de la seva graduació. En el curs 2016-2017 es va tractar d’una escultura realitzada per a l’ocasió de l’artista Javier de Mendoza Soler.