Primera visita: l’acollida

Adreçada en primera instància a pares i/o tutors legals, o persones majors d’edat. L’objectiu és conèixer la singularitat del cas i valorar la idoneïtat o no de ser atès a Amalgama7.

acogida4
acogida