Activitats de lleure

Planificades educativament, es desenvolupen tenint en compte les aficions i els gustos dels residents. Es duen a terme a les escoles terapèutiques d’Amalgama7, però també en diverses instal·lacions de l’entorn.

Moltes d’aquestes tenen com a principal finalitat el reforç i el premi col·lectiu.