Breu perfil dels pacients

  • La mitjana d’edat dels adolescents i joves atesos a les escoles terapèutiques i educatives d’Amalgama7 és de 16,1 anys.
  • El 57% d’ells són nois i el 43% noies.
  • El 13,6% dels pacients atesos als centres ambulatoris de consultes externes són adoptats, i aquesta xifra s’eleva pràcticament al 20% a les escoles residencials.
  • El 62% de les adopcions són de procedència internacional.
  • Pràcticament la meitat de la població ha estat derivada a Amalgama7 sense un diagnòstic previ.
  • Dels que han estat derivats amb un diagnòstic previ, gairebé un 60% ho ha estat per un trastorn conductual, essent el trastorn per dèficit d’atenció (TDAH) el diagnòstic més prevalent.
  • Gairebé 3 de cada 4 presenten un conflicte familiar associat, essent la violència filioparental psicològica el conflicte majoritari.
Perfil dels pacients