Atenció a les famílies

Les famílies que han viscut o viuen situacions conflictives relacionades amb els comportaments del seu fill o filla se solen trobar fragilitzades i molt desorientades. En aquest sentit, el principal objectiu d’Amalgama7 és generar un canvi favorable tant per part dels joves com dels pares i germans. Amb aquesta finalitat, oferim diversos serveis com ara: atenció individual familiar, escola de pares, teràpia de parella i familiar, atenció a famílies adoptives, teràpies de grup per a germans de residents i informació telemàtica setmanal per a famílies de residents.