Amalgama7 en xifres

+6500

Des de 1997, més de 6.500 històries clíniques ens avalen.

+120

Més de 120 professionals formen el nostre equip interdisciplinari.

Xarxa de centres i escoles terapèutiques i educatives

4

escoles terapèutiques i educatives, rurals i urbanes

2

centres ambulatoris de consultes externes a Barcelona i Madrid

1

centre sociosanitari de places de Centre de Dia

167

places residencials simultànies

3182

visites anuals realitzades

10

places simultànies de Centre de Dia

Atenció a les famílies i Escola de Pares

252

sessions anuals d'Escola de Pares

304

sesiones anuales de terapia familiar

24

sessions anuals de teràpia de grup per a germans de residents

603

sessions anuals de teràpia de parella

57

sessions anuals famílies adoptives

11607

comunicacions telefòniques/telemàtiques anuals amb famílies d'alumnes residents

L’escola

223

223 alumnes matriculats el curs acadèmic 2017-2018, un 62% nois i un 38% noies.

42

tallers preventius realitzats per a alumnes de Secundària en diversos centres escolars

71%

Un 71% varen cursar l'ESO, un 78% dels quals va aprovar.

61

tallers preventius realitzats per a pares d'alumnes de Secundària

La universitat

16

convenis amb distintes facultats universitàries d'àmbit nacional i internacional

21

alumnes universitaris realitzen el seu programa de pràctiques clíniques a Amalgama7 en el curs 2016-2017

42

sessions docents per a alumnes de postgrau, màsters i doctorat

+100

articles, guies i altre material preventiu especialitzat

Les administracions públiques

3

concerts de prestació de serveis

2

convenis amb departaments d'Educació

65

places residencials concertades per a adolescents de protecció amb trastorn conductual

5

homologacions com a centre sociosanitari. Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies.

Jornades i congressos

2

Jornades tècniques anuals sobre adolescents en risc

5

Jornades anuals festives de trobada

+500

places anuals per a experts interdisciplinaris i familiars de residents

+1100

participants entre residents, familiars i equip interdisciplinari

Altres acords, convenis i activitats de sensibilització social

9

convenis amb col·legis professionals, societats científiques...

19

acords i convenis amb fundacions, associacions i entitats afins

Amalgama7 als mitjans de comunicació

+200

referències a la premsa escrita i digital

+200

intervencions en programes de ràdio i televisió

Abrir chat