Àmbit educatiu

Àmbit educatiu

Curs adreçat a equips del camp de la salut social

Curs “La intervenció terapèutica i educativa en nois i noies amb trastorns conductuals, amb dèficits emocionals i/o amb patologia dual en el context d’un centre residencial”

Està adreçat bàsicament a educadors i treballadors socials, mestres, altres llicenciats, monitors especialitzats, etc. que treballen amb diverses poblacions d’adolescents i joves en risc en l’àmbit ambulatori o residencial.

L’objectiu principal d’aquesta formació és l’aprenentatge de tècniques diagnòstiques, sistemes d’intervenció i de contenció educativa, i l’aprofundiment de vies de coordinació amb altres equips o professionals interdisciplinaris.

El curs consta de 20 hores lectives estructurades en 4 sessions de 5 hores cadascuna.

Es tracta d’un curs de formació que ja hem realitzat en el context de jornades de formació de tècnics de la DGAIA de la Generalitat de Catalunya, a demanda de centres residencials d’acció educativa i d’altres de la Generalitat de Catalunya (Centre l’Aura, CRAE Llar Torre Vicenç, CRAE Llar Betània, CRAE Llar Reina Elisenda de Montcada, CREI Castanyers…), en jornades de formació com ara de les Plataformes Socials Salesianes a Madrid (2011 i 2012) i en accions formatives destinades als equips d’infància i als equips del Centre d’Acolliment d’Infants CAI La Gavernera, del Ministeri de Salut i Benestar del Govern d’Andorra (2013) i de l’Aula Taller d’Andorra (2015), entre d’altres.