Activitats culturals

Tenen com a objectiu despertar emocions, inquietuds i nous interessos. Es tracta de fomentar la promoció cultural, el conreu de les tradicions, la creativitat artística…

S’estructuren en tres grans blocs:

  • Activitats vinculades al calendari anual.
  • Conferències extraordinàries.
  • Visites culturals amb els nois i noies residents.