Sensibilització social

Sensibilitzacio social

Alguns dels comportaments de risc que realitzen determinats adolescents i joves són recents i esdevenen nous emergents socials. En són exemples: noves drogues i nous patrons de consum i policonsum, l’abús relacionat amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, determinats comportaments de violència social, escolar i familiar (filioparental)… En molts casos, aquests comportaments seran simptomàtics d’un trastorn previ, induït o associat, que poden cursar cap a patologies que resulten sobretot desconegudes tant per qui les pateix com pels seus pares i familiars, i per la societat en general. En aquest sentit, Amalgama7 es planteja la realització d’accions que puguin contribuir a la seva difusió i coneixement i, per tant, a la seva prevenció i assistència.

Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i les seves famílies

Fundació Privada Portal, d’ajut a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies

Es tracta d’una entitat bàsicament formada per pares i familiars d’adolescents i joves afectats per patologia dual, amb qui Amalgama7 comparteix objectius bàsics com ara activitats de sensibilització social, de prevenció, d’assistència i de recerca de nous recursos i dispositius assistencials i de reinserció social i laboral.

Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental (Sevifip)

Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental (SEVIFIP)

Amalgama7, conjuntament amb altres entitats de l’àmbit espanyol (Recurra-Ginso, de la Comunitat de Madrid; Euskarri, Centro de intervención y formación en violencia filio-parental, d’Euskadi; Fundación Pioneros, de la Rioja; Fundación Amigó, de la Comunitat Valenciana) forma part d’aquesta entitat que té com a objectius bàsics la recerca científica, l’intercanvi d’informació i formació i la prevenció de la violència filioparental.

Fundació Althaia – Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Fundació Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa

Amalgama7 ha subscrit un conveni amb aquesta fundació sanitària en virtut del qual totes dues entitats col·laboren en tasques d’assistència i de recerca científica a l’entorn dels adolescents i joves afectats per trastorns conductuals i/o patologia dual.

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)

Amalgama7 ha subscrit un conveni de col·laboració amb el COMB que ha de permetre, entre d’altres, endegar i compartir projectes de formació i investigació, així com també de prestacions assistencials específiques per als col·legiats del COMB.

Càritas Diocesana de Barcelona

Càritas Diocesana de Barcelona

Amalgama7 té un acord amb aquesta entitat per mitjà del qual es poden atendre famílies en situació de precarietat social i econòmica que demanden una atenció especialitzada relacionada amb conflictes derivats de determinats comportaments de risc generats per fills adolescents o joves.

Ampans

Amalgama7 ha subscrit un conveni de col·laboració amb la Fundació Ampans (Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats) que permetrà a ambdues institucions posar en marxa projectes d’interès comú, alhora que suposa una aliança estratègica per unir sinèrgies dins de l’àmbit dels Trastorns de Conducta (TC).

Amalgama-7

Jornada d’avaluació i debat

Amalgama7, conjuntament amb la Fundació Portal, i amb el suport d’altres fundacions i entitats (com ara l’Obra Social “La Caixa”, la Fundació FC Barcelona, Nestlé Healthcare Nutrition…) organitza anualment una jornada de treball en què participen famílies, adolescents i joves, professionals i experts en diversos camps, entre d’altres, de la salut, l’ensenyament, els serveis socials, l’àmbit legal, tècnics i directius d’administracions públiques i càrrecs electes. Aquestes jornades tenen per finalitat presentar els estudis de seguiment anual realitzats, així com també l’intercanvi i el debat sobre temes relacionats amb els adolescents i els joves en risc.

(Vegeu “Jornada anual d’avaluació i debat“.)

Amalgama-7

Intervenció en mitjans de comunicació

Amalgama7 col·labora habitualment en premsa escrita i audiovisual. En aquest sentit, participa en reportatges, programes de debat, espais informatius, documentals…

(Vegeu “Articles, publicacions i mitjans de comunicació“.)