Orientació diagnòstica i atenció individual

L’exploració diagnòstica és polidimensional:

  • Proves analítiques generals, específiques i determinacions de drogues a l’orina, si escau.
  • Proves psicomètriques.
  • Avaluació de comportaments de risc en els àmbits familiar, escolar, laboral, sexual, social i legal.
  • Compliment de criteris a partir d’indicadors diagnòstics internacionals (DSM-5).

En funció de la valoració dels resultats de l’exploració diagnòstica, es proposen els objectius clínics a aconseguir i així mateix es planifica i  es concreta el medi i el temps d’intervenció terapèutica.

Analisis sang i orina
Proves psicometriques