A qui ens adrecem

A Amalgama7 oferim atenció ambulatòria, residencial o en règim de centre de dia a adolescents i joves amb comportaments de risc o un perfil bàsic de trastorn conductual i/o patologia dual, i a les seves famílies, amb l’objectiu: aconseguir canvis en totes dues direccions, tant en l’adolescent com en els seus pares. A més, duem a terme activitats formatives i docents dirigides a centres i professionals del món acadèmic i de la salut.

Adolescents i joves

Adolescents i joves

que presenten:

  • Dificultats de convivència familiar.
  • Dificultats de rendiment escolar.
  • Consum, policonsum, abús o dependència tòxica.
  • Violència filioparental.
  • Altres comportaments de risc en l’àmbit alimentari, sexual, social i legal.
  • Ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paralitzant en general (TV, mòbil, videojocs, Internet…).

Les seves famílies

Les seves famílies

que necessiten orientació, assessorament i, en els casos que ho requereixi, atenció terapèutica.

Així mateix, s’ofereix orientació i atenció especialitzada per a famílies adoptives amb fills arribats a l’adolescència o que han superat la majoria d’edat i que presenten comportaments de risc, trastorns de conducta o patologia dual.

Centres i professionals del món acadèmic i de la salut

Escoles, professionals i centres de salut i residencials

que necessiten informació, orientació, formació i/o que volen derivar alumnes o pacients que presenten comportaments de risc.