Activitats esportives

Per a la seva programació i execució, es tenen en compte les característiques de cada persona i la seva pròpia evolució terapèutica. Es prioritza la participació, la capacitat de gaudir i l’esforç, i es deixen en segon terme els resultats, les marques o la competitivitat.

Les activitats esportives, internes i externes a l’escola terapèutica, s’estructuren al llarg del temps d’ingrés en diverses seccions.