Informació telemàtica setmanal

S’ofereix als pares, mares o tutors legals dels residents de les escoles terapèutiques i educatives d’Amalgama7, si escau, una comunicació telemàtica amb l’equip d’Atenció a les Famílies (DAF).

En aquest sentit, es reben i es responen suggeriments, aportacions, preguntes dels pares i, alhora, se’ls informa, entre altres, del regim de visites establert en cada cas.

inf-telematica1
Informació setmanal 1