Cursos de mestratge i doctorat

CURSOS DE MESTRATGE I DOCTORAT

L’equip clínic i social d’Amalgama7 participa, com a docent, en diversos cursos adreçats a estudiants universitaris i llicenciats en distintes facultats i universitats, en distintes temàtiques clíniques a l’entorn dels trastorns de conducta i/o patologia dual en adolescents i joves.

Darreres intervencions

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

• Màster en psicopatologia clínica infantojuvenil: “Conductes addictives” i “Violència filioparental”
Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

• Màster de psiquiatria i psicologia clínica de la infància i l’adolescència: “Amalgama7: una intervenció terapèutica i educativa”
• Màster en drogodependències
• Postgrau en acolliment residencial en centres d’atenció a la infància i l’adolescència
Universitat Ramon Llull

Universitat Ramon Llull

Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
• Seminari Freiburg-Barcelona: “Amalgama7: una intervenció terapèutica i educativa per a adolescents i joves”
Universitat de Girona

Universitat de Girona

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
• Màster en psicologia clínica i de la salut. Curs de postgrau: “Intervenció en addiccions”.
Universitat de Lleida

Universitat de Lleida

• IV Setmana de la Psicologia: “Els nous adolescents: els rebels del benestar”.
Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Oberta de Catalunya

Grau de criminologia
• Seminari sobre victimització familiar: “La intervenció terapèutica integral en casos de violència filioparental”.
Universitat Catalana d'Estiu

Universitat Catalana d'Estiu

• “Adolescents i drogues, un binomi de risc: els derivats del cànnabis”.
Universidad Complutense de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

• Máster en evaluación psicológico-forense y penitenciaria.