Teràpia familiar

Inicialment, a Amalgama7, la intervenció se centra en els pares amb la finalitat de valorar les característiques conductuals del fill o filla adolescent amb comportaments disruptius. Posteriorment, es planificaran amb el fill sessions conjuntes.

En moltes ocasions, els conflictes es poden presentar entre diversos integrants de la família. En aquest cas, se sol·licita la presència de tots els membres afectats.

terapia-familiar3
terapia-familiar