Comença el curs escolar presencial 2020-2021 a Amalgama7

Després de sis mesos de no assistència a classe, més de vuit milions d’alumnes s’incorporen aquests dies a l’inici més estrany de curs dels últims anys. La imminent volta a les aules dels nens i adolescents del país està preocupant docents, pares i membres de l’àmbit de la salut, que observen amb incertesa com serà aquesta tornada a escola, després de la interrupció del curs en el mes de març passat a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

A les escoles terapèutiques i educatives d’Amalgama7 el curs escolar es desenvolupa durant tot l’any, que s’inicia oficialment l’1 de setembre. Durant el seu transcurs, els i les alumnes d’edats compreses entre els 13 i els 18 anys desenvoluparan activitats de caràcter acadèmic, esportiu i sociocultural. Tots ells romandran a l’escola de manera presencial durant tot l’any acadèmic.

Si durant els pròxims mesos es produís una nova situació de confinament, els nostres alumnes continuarien gaudint de les mateixes classes i activitats que realitzarien sense l’alerta sanitària. Les nostres escoles terapèutiques, amb protocols molt estrictes de control, són actualment espais lliures de COVID-19.

L’escola és un instrument clau en el model terapèutic i educatiu d’Amalgama7. Gairebé la totalitat dels nostres alumnes no presenten coeficients intel·lectuals baixos; no obstant això, en molts casos, la seva evolució escolar ha estat tòrpida i amb rendiments acadèmics per sota de les seves possibilitats, sovint relacionats amb trastorns de la conducta. Són, molts d’ells, alumnes desmotivats. El primer dels nostres objectius és fer front a la desmotivació, que recuperin o adquireixin de nou l’interès per les classes i per les diferents matèries. Que tornin a canalitzar els seus estudis i que millorin els resultats acadèmics. En aquest sentit, i a partir de les directrius i en conveni amb el Departament d’Educació de l’administració autonòmica competent, l’equip de professors d’Amalgama7 no són només experts en lletres o ciències, sinó, i fonamentalment, en l’atenció d’adolescents i joves escolarment desmotivats.

Aquest equip elabora continguts a mesura, atractius i innovadors amb la voluntat de facilitar un aprenentatge més lúdic i participatiu. Cada alumne té assignat un tutor, el qual vela no sols per la seva evolució acadèmica global, sinó també perquè els pares rebin una informació continuada que estimuli la seva participació activa. Es tracta no sols de resoldre la situació acadèmica en el present, sinó, i essencialment, de prendre les millors decisions per a encaminar el seu futur el més reeixidament possible.

L’àrea pedagògica està reforçada per l’àrea socioeducativa, i inclou activitats per a afavorir una autonomia responsable en els alumnes. En molts casos, els adolescents i els joves atesos no sols presenten una desmotivació escolar, sinó també desinterès i fins i tot abandonisme de les activitats extraescolars que havien realitzat en el seu transcurs vital. Gairebé tres de cada quatre adolescents atesos estaven vinculats a diferents activitats: esportives, culturals, artístiques, associatives, etc., quan cursaven primer d’ESO. Aquesta proporció experimenta un canvi molt sensible en el moment de la primera atenció assistencial en Amalgama7, atès que es constata, en la majoria dels casos, la progressiva desvinculació d’aquestes activitats.

L’equip socioeducatiu de les escoles terapèutiques i educatives està format per educadors, treballadors i monitors socials especialitzats en el camp de l’educació, l’esport i el temps lliure; però, especialment, en l’atenció d’adolescents i de joves. L’equip s’esforça en oferir un ambient actiu i participatiu, on l’esport, la cultura i la naturalesa es converteixen en els tres eixos vertebradors. L’objectiu és facilitar noves vies d’aprenentatge per a fer front a la desmotivació i al mateix temps desenvolupar estratègies per a fomentar una adequada identificació i resolució dels seus conflictes. Es tracta d’un programa d’activitats diverses i estructurat des de diferents àrees: esportives, culturals, educatives i de temps lliure. Es tracta també de fomentar hàbits i aprenentatges adequats d’alimentació, de ritmes de somni, d’ordre i d’higiene amb la finalitat d’encaminar-los cap a una autonomia responsable.

Un any escolar que comença aquest setembre, i que finalitzarà el primer dissabte de juliol, amb la gran festa de fi de curs d’Amalgama7, on els alumnes, l’equip interdisciplinari i les seves famílies es reuniran per a reconèixer i premiar públicament l’esforç dels estudiants.