L’educació semi-presencial tindrà un impacte negatiu en l’alumnat amb trastorns de la conducta

Davant el debat sobre la tornada a l’escola durant la crisi sanitària produïda per la COVID-19, alguns centres educatius es plantegen realitzar algunes de les matèries en modalitat semi-presencial. Això ha impulsat els experts de la salut i la docència a expressar la seva preocupació per aquells alumnes que presenten conductes amb factors de risc.

“Aquells nens i adolescents que abusen de les noves i velles tecnologies, el que, popularment, es coneix com pantallisme […], i que molt probablement presenten símptomes d’aïllament i retirament social, necessiten, més que mai, anar a l’escola; no tan sols per raons acadèmiques, sinó i essencialment per pura necessitat de socialització”, diu Jordi Royo, director del grup d’escoles terapèutiques Amalgama7.

A més, es pot suposar que aquells adolescents que presenten conductes disruptives a l’entorn familiar viuran un empitjorament del conflicte al passar més temps a casa amb els seus familiars. Durant el confinament, Amalgama7 va rebre més de 300 trucades de mares i pares que van evidenciar l’augment de la violència filio-parental.

Com puc identificar si el meu fill o la meva filla tenen factors de risc?

Existeixen diversos indicadors que avisen de la possible existència d’un problema amb el o la menor de casa: desmotivació davant de qualsevol activitat, especialment la relacionada amb la docència, dèficit d’atenció, tendència a l’abús de noves tecnologies, dificultats en el seu rol dins de la convivència familiar, rendiment escolar baix, consum de substàncies adictives, aïllament social i familiar, exposició recurrent i insistent en xarxes socials, presència de violència física i/o psíquica entre germans o progenitors o la presència d’altres patologies psíquiques com psicosi o depressió

Davant de qualsevol senyal d’alarma de les conductes anteriorment descrites, és aconsellable que els progenitors, tutors o responsables del menor es posin en contacte amb professionals especialitzats en adolescents amb problemes de comportament.