Violència filioparental (VFP)

També anomenada violència ascendent, la violència filioparental es refereix a conductes reiterades de violència física, psicològica (verbal o no verbal) o econòmica, dirigida als progenitors o a aquelles persones que ocupen el seu lloc. S’hi exclouen les agressions puntuals, les que es produeixen en un estat de disminució de la consciència que desapareixen quan aquesta es recupera (intoxicacions, síndromes d’abstinència, estats delirants o al·lucinacions), les causades per alteracions psicològiques (transitòries o estables) (l’autisme o la deficiència mental severa) i el parricidi sense història d’agressions prèvies.

(Definició consensuada per un grup d’experts de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental, Sevifip, publicada a Papeles del Psicólogo, 2017. Vol. 38(3), pp. 216-223 i presentada al II Congreso Nacional de VFP, Bilbao 2017.)

Sevifip

La Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental (Sevifip) va néixer l’any 2013 per donar resposta a una demanda social preocupant i en ascens i amb els objectius de:

  1. Estudi, anàlisi i investigació en el tema específic de la violència filioparental.
  2. Compartir amb estudiosos, acadèmics i societat en general les dades que s’obtinguin de l’estudi empíric que el treball quotidià de les entitats i els professionals que l’integren permet.
  3. Realització de jornades tècniques, fòrums, congressos nacionals i internacionals.

Objectius

L’existència d’aquesta associació té com a finalitats: promoure l’estudi, l’ensenyament, la investigació, la regulació deontològica i la intervenció de i en la violència filioparental. Per al compliment d’aquestes finalitats es duran a terme, entre d’altres, les activitats següents:

  1. Afavorir l’intercanvi científic entre els professionals amb un interès comú per aquest àmbit.
  2. Contribuir a la difusió de les investigacions, les tècniques d’intervenció i en general el coneixement sobre la violència filioparental, a altres camps de coneixement.
  3. Orientar i informar a tots els qui s’acostin amb un interès centrat en la violència filioparental.
  4. Col·laborar amb altres associacions, federacions o grups afins.
  5. Vetllar per les bones pràctiques en la intervenció en violència filioparental.
Abrir chat