Curs de formació per a la Fundació Metges

El proppassat dimarts 17 d’abril de 2018, Jordi Royo i Isach, director clínic d’Amalgama7, va impartir la segona sessió del curs sobre nous patrons de consum de drogues en adolescents i joves adreçat a metges d’atenció primària (metges de família i pediatres) de la Fundació Metges.

En aquesta sessió es varen abordar les raons dels adolescents i joves per a l’abandonament majoritari dels trets culturals associats tradicionalment a l’ús gastronòmic de l’alcohol, sobretot dels fermentats (la cultura mediterrània del vi), per un patró de consum més anglosaxó o centreeuropeu, orientat bàsicament en el “colocón”, és a dir, en el “beure per col·locar-se”, de manera que posen l’alcohol al mateix nivell que altres drogues “de consum recreatiu” com els derivats del cànnabis, les drogues de síntesi i la cocaïna. En aquest sentit, es va tractar sobre aquest nou patró de consum d’alcohol associat al consum de cocaïna, que les darreres dècades s’ha disseminat i abasta totes les edats i classes socials.

Aquest taller, de caràcter teoricopràctic, s’estructura en una primera part expositiva, una segona d’anàlisi grupal a partir d’un cas clínic i una tercera part de posada en comú.