Setmana de tutories acadèmiques del Tercer Trimestre

La setmana de l’11 al 15 de juny s’han dut a terme les tutories acadèmiques corresponents al tercer trimestre del curs 2017-18.

Les tutories, que tenen lloc als centres sociosanitaris de consultes externes (ambulatoris) de Barcelona i Madrid, estan adreçades als pares i/o tutors legals dels nois i noies atesos a les escoles terapèutiques i educatives d’Amalgama7 amb la finalitat de valorar la seva evolució un cop acabat el tercer trimestre i alhora poder orientar les famílies sobre el futur acadèmic dels seus fills.