L’Escola a Amalgama7: Setmana de tutories acadèmiques

La setmana del 19 al 23 de març es duen a terme les tutories acadèmiques corresponents al segon trimestre del curs 2017-18.

Les tutories, que tenen lloc als centres sociosanitaris de consultes externes (ambulatoris) de Barcelona i Madrid, estan adreçades als pares i/o tutors legals dels nois i noies atesos a les escoles terapèutiques i educatives d’Amalgama7 amb la finalitat de valorar la seva evolució un cop acabat el segon trimestre i alhora poder orientar les famílies sobre el futur acadèmic dels seus fills.