Què és la violència filioparental?

Es tracta d’aquella violència física o psicològica que exerceixen els fills cap als pares. La violència filioparental inclou un conjunt de conductes reiterades de violència física (agressions, cops, empentes…), violència verbal (insults, amenaces) o no verbal (gestos amenaçadors, trencament d’objectes) dirigida als pares o aquells adults que ocupen el seu lloc.

Per a més informació: Violència filioparental.

Abrir chat