Què em pot oferir un centre d’atenció per a adolescents amb trastorns de conducta o patologia dual?

Amalgama7, Atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies, ofereix en els seus centres una intervenció a adolescents i joves que presenten comportaments de risc (en àmbits alimentari, sexual, social, d’abús de noves tecnologies…), trastorns de conducta (com són el trastorn negativista desafiant, el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) i el trastorn disocial) o patologia dual (concurrència en un mateix pacient de dues o més trastorns psiquiàtrics, un dels quals associat al consum de substàncies psicoactives).

Per a més informació: Trastorns de conducta, Drogues

Abrir chat