Què causa la violència entre parelles d’adolescents i joves?

Són múltiples els factors que propicien l’aparició d’episodis, cada cop més freqüents, de violència de gènere en parelles adolescents. Simplificant, els principals factors afavoridors podrien ser:

  • La manca d’educació sobre afectivitat i, concretament, sobre relacions sentimentals.
  • Les idees sobre l’amor romàntic que es transmeten ja des de la infantesa (l’altre com a “tot”). El mite de l’amor romàntic alimenta una visió desigual de les relacions de parella i contribueix a la subordinació, principalment, de les noies.
  • Molts continguts audiovisuals, que alimenten una visió distorsionada de les relacions de parella (del sotmetiment a la possessió total).
  • Les diferències en l’educació de noies i nois, així com la dificultat de molts adolescents i joves per identificar les formes més subtils de maltractament, que són les més freqüents, i els seus límits.