Quina és la principal característica de l’atenció terapèutica d’Amalgama7?

Es basa en una opció terapèutica de caràcter integral, és a dir biopsicosocioeducativa i, si escau, també legal, que desplega una intensa activitat clínica, tant individual com de grup, tant per als adolescents i joves com per a les seves famílies.

Per a més informació: “Àrea clínica”.