Com és la intervenció clínica a Amalgama7?

Des del context d’un equip divers format per psicòlegs clínics, metges, psiquiatres i infermers, cada resident té assignat un tutor clínic que coordina els serveis de consultes individuals, teràpies de grup, interconsultes, tallers psicoeducatius, dinàmiques psicoterapèutiques…

Els nostres objectius són que els adolescents i joves atesos identifiquin i prenguin consciència dels seus comportaments disfuncionals, potenciïn el procés de maduració personal (autoconeixement) i millorin les relacions familiars.

Per a més informació: “Àrea clínica”.

Abrir chat