Atenció familiar

Espai d’Amalgama7 de consulta de pares, mares i familiars per atendre també, si escau, altres emergents possibles com conflictes amb altres germans, conflictes de parella dels pares, etc.

atencion-familiar3
Atenció familiar