Entrevista a Jordi Royo sobre els conflictes entre pares i fills durant el confinament

El director clínic d’Amalgama7, el Dr. Jordi Royo, ha estat entrevistat a l’Informatiu Migdia Especial Coronavirus de Radio Sant Feliu el passat 6 de maig amb motiu dels efectes que pot tenir el confinament en la salut mental i, especialment, en la convivència familiar.

Pots escoltar l’entrevista completa en aquest enllaç.

 

Gestió psicològica del confinament

Una mala gestió psicològica del confinament pel nou coronavirus i la COVID-19 pot causar impacte emocional i efectes negatius en la salut mental com estrès, insomni, ansietat, depressió, ira… El confinament accentua conductes nocives per a la salut mental, especialment entre els joves: abús de pantalles, desordre d’hàbits quotidians com menjar, dificultats de convivència…

Aquestes situacions poden generar tensions familiars, la gestió de les quals acostuma a recaure sobre els pares, ja sovint desbordats per la situació laboral, la cura d’altres familiars, etc.

Les conductes nocives venen acompanyades sovint d’un trastorn de conducta, amb símptomes que s’allunyen del comportament normal, amb patrons antisocials i fins i tot agressius que es repeteixen en el temps.

El director clínic d’Amalgama7, el Dr. Jordi Royo, ha donat diverses pautes a tenir en compte en la convivència durant aquest període i com intentar afrontar aquestes situacions.

Així, ha assenyalat la necessitat d’identificar la tipologia educativa dels pares (sobreprotectors, permissius, delegatius o corresponsabilitzadors) i les respostes dels adolescents (que poden anar des d’expressions més normatives fins a respostes més irruptives). Com a conseqüència lògica, explica el Dr. Royo, la convivència entre pares i fills amb bon nivell d’empatia no només no té perquè ser estressant, sinó una oportunitat per reforçar l’entesa familiar. No obstant, la convivència entre pares i fills adolescents disruptius i oposicionistes és complexa, conflictiva i, en moltes ocasions, impossible.

 

Les consultes més habituals durant el confinament

Des que va començar el confinament, explica el Dr. Jordi Royo, Amalgama7 ha rebut més de 300 trucades de pares i mares. Els conflictes més habituals sobre els que s’ha sol·licitat assessorament són:

 • poca o nul·la motivació per fer els deures
 • poca o nul·la participació en tasques domèstiques
 • excessiva exposició a oci paralitzant, com són sèries, internet, mòbil…
 • maltractament entre germans
 • tendència a evitar espais comuns i reclusió a l’habitació, amb la conseqüent manca d’informació de control dels pares
 • abús de substàncies
 • conflictes a l’hora dels àpats, sigui per seure a deshora a taula o en relació als aliments proposats per mares i pares
 • desobediència
 • demandes reiterades de sortir de casa

Els pares, explica Royo, tendeixen a negociar i cedir per intentar mantenir una certa calma en la convivència, però de vegades aquestes cessions no només no contribueixen a la pau familiar, sinó que sovint contribueixen a l’egocentrisme i les exigències cada vegada més altes dels fills.

Durant el confinament també es dona violència filio parental. La violència filio-parental, tal i com explica a l’entrevista el director clínic d’Amalgama7, és sovint invisibilitzada, ja que diversos estudis assenyalen que només un 10% dels casos es denuncien. Aquesta violència pot ser de caràcter físic, però també psicològic, o d’ambdós a la vegada.

 

Com actuar

Durant l’entrevista, el Dr. Jordi Royo explica com està assessorant Amalgama7 davant aquests problemes. Gràcies al fet que es continua donant assistència per mitjans telemàtics que compleixen amb totes les garanties de privacitat i confidencialitat, Amalgama7 intenta reconduir la relació en base a diferents opcions:

 • Continuïtat al propi espai de confinament: es fa mediació i teràpia familiar. Es realitzen intervencions virtuals amb els pares, després amb els fills, i, per últim, conjuntament. Cal que totes les parts estiguin disposades a complir el pactat.
 • Si no es pot reconduir al propi espai de confinament: quan la situació és prou complexa com per a que no sigui recomanable la convivència durant el confinament, donat que encara augmenta més el conflicte, es proposa seguir amb l’atenció virtual però amb el fill passant el confinament en un altre espai, com pot ser la casa d’algun familiar o amic dels pares.
 • Com a última opció, es recomana l’opció d’ingrés a alguna de les escoles terapèutiques d’Amalgama7, espais socionaitaris especialitzats que conjuguen ser escoles, hospitals i cases de colònies.