• Escola Terapèutica Amalgama7 Madrid

   Necessites ajuda?

   He llegit i accepto la política de privacitat
   INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se’ls informa que el Responsable del Tractament de les seves dades personals és Amalgama 7 i associats centre d’atenció bio-psico-social al jove i l’adolescent S.L., La Finalitat és materialitzar la relació manifestada i la legitimació és el contracte o el consentiment. No se cediran les dades a tercers ni per a altres finalitats, excepte les legalment previstes o les necessàries per materialitzar la relació contractual. Poden exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint al responsable de tractament. Més informació. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@amalgama7.com, o escriure a Amalgama7, Gran Via de les Corts Catalanes, 620 1r 1a, Barcelona. 08007

  Escola terapèutica Amalgama7 Madrid. Preparant el futur: terapia innovadora i de proximitat.

  Aquesta Escola Terapèutica Urbana disposa d’un programa, un equipament i un equip interdisciplinari especialitzat en la salut emocional dels adolescents, joves i les seves famílies.

  Es tracta d’un programa innovador desenvolupat per un equip interdisciplinari expert en l’atenció d’adolescents i de joves que compatibilitza l’atenció clínica (Amb els instruments diagnòstics i terapèutics més avançats), amb l’escolar, l’esportiva, les activitats culturals, les socioeducatives, les residencials, i l’atenció a les famílies en una ubicació privilegiada i amb unes instal·lacions Premium.

  Cada noia, noi resident, té assignat un tutor clínic, un d’acadèmic, un de sòcio-educatiu i un de residencial que, complementàriament al seguiment individual, informen de manera periòdica de l’evolució del jove a la seva família tant de forma presencial con telemàtica.

  Ubicat al centre neuràlgic de Pozuelo de Alarcón (Madrid), aquest equipament de 1.800 metres quadrats, disposa d’un programa terapèutic innovador ideat per oferir una atenció especialitzada des de tres dispositius assistencials: consultes externes, centre de dia i centre residencial. Disposa de serveis de cuina pròpia, neteja i bugaderia, aules i espais escolars exteriors i interiors, pistes esportives, gimnàs interior, espais exteriors de cal·listènia i zones de pícnic per a les trobades familiars.

  Informació de serveis que s’ofereixen a la modalitat residencial a Madrid

  Seleccionar…
  Atenció clínica Atenció acadèmica Atenció socioeducativa Atenció a famílies Jornades i esdeveniments
  • Elaboració d’un Pla Terapèutic Individualitzat (PTI).
  • Teràpia de Proximitat diària, individual i grupal.
  • Exploració mèdica i bioquímica.
  • Exploració psiquiàtrica i genòmica.
  • Exploració psicològica i psicomètrica.
  • Exploració del trastorn per dèficit d’atenció (TDAH) utilitzant, entre d’altres, un biomarcador especialitzat.
  • Exploració del trastorn de l’espectre alcohòlic-fetal (TEAF), a través d’instruments diagnòstics d’última generació.
  • Exploració analítica per determinar consum o policonsum de drogues.
  • Teràpia especialitzada en Bullying/Cyberbullying, instrumentada per mitjà de realitat virtual.
  • Teràpia especialitzada en craving (prevenció de recaigudes al consum de drogues), instrumentada mitjançant realitat virtual.
  • Teràpia especialitzada en l’introspecció i l’autoconeixement per mitjà de realitat virtual.
  • Teràpia especialitzada en violència filio-parental.
  • Teràpia assistida amb animals.

  Els residents de l’escola terapèutica Amalgama7 – Madrid, com en totes les altres escoles terapèutiques de la xarxa assistencial, disposen d’un tutor acadèmic assignat que atén també a les famílies d’una forma continuada. Els serveis que s’ofereixen son:

  • Model terapèutic i acadèmic propi.
  • Professorat especialitzat en alumnes amb comportaments disruptius.
  • Prova de nivell a l’ingrés i calendari escolar ampliat.
  • Incorporació i educació en el bon ús de les pantalles.
  • Aules reduïdes.
  • Materials escolars atractius i adaptats.
  • Temps d’estudi personal tutelat.
  • Recolzament al professorat per part de l’equip educatiu.
  • Coordinació amb els centres escolars de referència, si s’escau.
  • En relació a les famílies: presentació de curs, devolució proves de nivell, comunicació calanderitzada, tutories programades, assessorament futur pla d’estudis, orientació professional, festa de final de curs i de graduació amb les famílies.
  • Atenció presencial i telemàtica.

  Les activitats previstes s’emmarquen en els àmbits de l’esport, la natura, la cultura, l’educació i l’oci.

  No totes elles es realitzen en el propi equipament d’Amalgama7-Madrid, sinó que també es planifiquen sortides culturals, educatives, esportives i d’oci. La realització d’aquestes activitats té per objectiu fer front a la desmotivació, afavorir l’aprenentatge de valors, d’habilitats i l’autosuperació. Així mateix, Amalgama7-Madrid, disposa, en el seu propi equipament, d’instal·lacions interiors i exteriors per l’exercici esportiu diari, i d’un equip de professionals experts i qualificats que vetllen pel seu bon desenvolupament. Els serveis que s’ofereixen son els següents:

  • Elaboració d’un pal personalitzat per a la realització de les activitats extraescolars.
  • Un equip interdisciplinari especialitzat en alumnes desmotivats.
  • Instal·lacions esportives pròpies i concertades.
  • Activitats culturals, educatives, i d’oci.
  • Sortides culturals, educatives i esportives tutelades.
  • En relació a les famílies: interlocució programada amb el tutor socio-educatiu del resident, presentació del programa d’activitats, informació evolutiva calanderitzada i assessorament per al pla d’activitats extraescolars futures.

  Sovint, les famílies que han viscut o viuen situacions estressants relacionades amb els comportaments del seu fill o filla es troben fragilitzades i molt desorientades. En aquest sentit, el nostre principal objectiu és generar un canvi favorable, tant per part dels joves atesos com dels seus pares i germans. Amb aquesta finalitat s’ofereixen els següents programes i serveis:

  • Programa “Calor i Café”, dirigit a mares i a pares que sol·liciten informació i/o inicien l’atenció assistencial.
  • Atenció individual, dirigida a cada figura parental.
  • Teràpia de parella, per a progenitors i/o figures parentals.
  • Teràpia individual i/o de grup dirigida als germans/es dels adolescents atesos.
  • Teràpia familiar amb la participació de progenitors o figures parentals, pacient i germans.
  • Teràpia especialitzada en famílies amb fills/es adoptats.
  • Escola de pares, amb objectius formatius i terapèutics.
  • Contracte terapèutic d’ingrés en Centre de Dia o Clínica Residencial en el que es regulen, entre d’altres les normes de funcionament, així com els professionals referents en cada cas.
  • Interlocució continuada amb els referents del resident: tutor clínic, acadèmic, socioeducatiu i residencial.
  • Prestacions socials i de finançament: informació i tràmit d’una prestació econòmica estatal (assegurança escolar). Obtenció de microcrèdits en condicions molt favorables i d’altres prestacions econòmiques concertades.
  • Assessorament legal, en diverses situacions com: violència filioparental, multes per possessió de substàncies il·legals, consum a la via pública, vandalisme, grafitis, citacions judicials, processos de separació i de post-separació dels pares, etc.
  • Elaboració i entrega d’informes clínics relacionats, entre d’altres, amb l’evolució terapèutica dels adolescents/joves atesos.
  • Atenció presencial i/o telemática.
  • Festa de Final de Curs Acadèmic.
  • Festa Amalgama7-Madrid: Therapeutic Room
  • Jornada Clínica d’Avaluació i Debat. “Pares i fills cap a un punt de trobada”.

  Instal·lacions i serveis

  Les escoles terapèutiques d’Amalgama 7 disposen de les homologacions i les autoritzacions corresponents per part dels departaments de Salut, Educació i Serveis Socials de les administracions públiques competents.

  Contacta per a més informació

  Resultats terapèutics i acadèmics obtinguts 2022/2023

  Veure tot
  67.15% d’èxit, valorat dos anys després de l’alta terapèutica a partir del diagnòstic psicopatològic
  77.64% d’èxit, valorat dos anys després de l’alta terapèutica per consum de drogues
  83.8% d’èxit, en relació als alumnes que han aprovat els seus estudis obligatoris i post-obligatoris

  Preguntes freqüents

  Què puc fer si el meu fill/a està desmotivat/ada a l’escola?
  La desmotivació dels alumnes és un dels problemes amb què es troba actualment l’escola. Una nova necessitat que sorgeix d’aquesta problemàtica és ensenyar els joves el gust per aprendre, oferint continguts a mida, atractius i innovadors, incentivant tant la seva capacitat de pensar com la capacitat crítica enfront de la informació que rep. Per això és important fer entendre als alumnes la utilitat pràctica dels conceptes que estudien, i oferir-los espais on puguin debatre sobre allò que els envolta i els preocupa, i relacionar-ho amb els temaris impartits a classe.
  Tinc problemes de convivència amb el meu fill adoptat…

  L’adolescència, com a període de trànsit entre la infància i l’edat adulta, ens ofereix per si mateixa una idea de canvi, de temporalitat, d’indefinició i, en conseqüència, de conflicte. I a aquest conflicte, l’adolescent adoptat pot afegir-hi les dificultats que es poden derivar de l’adopció, com poden ser les relatives a l’abandonament, la reconstrucció de la seva identitat, el sentiment de buit…, sentiments i dificultats que poden aparèixer (o no) en el procés postadoptiu.

  Si es presenten dificultats de convivència i us trobeu en aquesta situació, us podem ajudar…

  Com puc millorar la comunicació amb el meu fill adolescent?

  A Amalgama7 recomanem fomentar des de la infantesa  espais de diàleg, d’intercanvi, de participació activa amb els fills. Establir una bona comunicació familiar pot ser un element preventiu de l’aparició, en la infància i l’adolescència, de comportaments de risc en els àmbits familiar, escolar, sexual, social, legal… (comportaments de violència i de convivència familiar, dificultats de rendiment escolar, consum, policonsum, abús o dependència tòxica, ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paral·litzant en general…).

  Quan es considera que un adolescent necessita ajuda especialitzada?

  Al nostre entedre, seran especialment susceptibles d’atenció aquells adolescents que visquin la seva adolescència des del lema: “Ho veig, ho vull, ho tinc”. Aquells que entre els conceptes de “tenir” o “ésser” optin sistemàticament per “tenir”. Aquells que manifestin un baix rendiment de la seva activitat principal (acadèmica) i que alhora facin un ús arriscat del seu temps lliure i dels seus diners de “butxaca”. Aquells que presentin trastorns des de la perspectiva biopsicològica (mèdics i/o psicopatològics) i comportaments de risc familiar (desobediència, irritabilitat, incomunicació, etc.), escolar (desobediència, baix rendiment, absentisme, etc.) o social (compres compulsives, furts, compravenda de substàncies il·legals i altres, etc.) o legal (denúncies, detencions, judicis, condemnes, etc.). Aquells que no expressen inquietud intel·lectual, ni cap interès social, polític, religiós, formatiu, i per contra planifiquen el seu temps i la seva motivació a l’entorn de conductes de risc i, per tant, autodestructives com ara el policonsum de drogues o els trastorns alimentaris, les socioaddiccions (Internet, compres compulsives i altres), identificacions sectàries (de qualsevol signe) o xenòfobes i racistes, o que simplement visquin per “la festa” com a màxima expressió de l’adopció i la identificació amb l’anomenada cultura de l’oci.

  Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

  Quins són els principals problemes amb què es troben les famílies amb fills adolescents?

  Actualment, i segons la nostra experiència, els principals problemes amb què les famílies es troben amb els seus fills adolescents estan relacionats essencialment amb la convivència familiar, la seva acció (o inacció) respecte de les tasques domèstiques, els seus hàbits alimentaris, escolars (deures), d’oci (sobretot relacionat amb el consum abusiu de substàncies i de noves tecnologies)…

  Així mateix, els pares sovint ens traslladen la seva preocupació respecte de dificultats de relació dels seus fills i filles adolescents amb el seu entorn familiar, social, acadèmic, i els quals no saben com afrontar: inseguretat, aïllament, canvis bruscos d’humor, comportaments inadequats o violents…

  Si us trobeu amb alguna d’aquestes realitats, us podem ajudar…

  Per què un equip interdisciplinari?

  El Model Amalgama7 es basa en una atenció integral resultant de la interacció de sis àrees diferenciades: clínica, acadèmica, socioeducativa, atenció a les famílies, legal i sociolaboral. Per tant, per desplegar el seu model assistencial, Amalgama7 compta amb un equip interdisciplinari integrat per més de 100 professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, psiquiatres, infermers, professors, mestres, educadors, integradors socials i monitors, advocats i altres llicenciats).

  A qui s’adreça Amalgama7?

  Des de 1997 ens adrecem a adolescents i joves que presenten un perfil bàsic de trastorn conductual:

  • Dificultats de convivència familiar.
  • Dificultats de rendiment escolar.
  • Consum, policonsum, abús o dependència tòxica.
  • Altres comportaments de risc en l’àmbit sexual, social i legal.
  • Ús abusiu de noves tecnologies i/o oci paralitzant en general (TV, mòbil, videojocs, Internet…).

  Així mateix, ens adrecem a les seves famílies, que necessiten orientació, assessorament i, en els casos que ho precisin, atenció terapèutica. L’objectiu és aconseguir canvis en totes dues direccions, tant en l’adolescent com en els seus pares.

  Per què Amalgama7?

  Es fa cada cop més difícil conviure amb el vostre fill o la vostra filla? Està irritable i poc comunicatiu? Està poc motivat a l’escola? El veieu angoixat o trist sense saber per què? El veieu poc interessat i molt despistat pel que fa al seu futur? Té una actitud favorable respecte del consum d’alcohol i d’altres drogues? La seva actitud respecte dels aliments us preocupa? Considereu que abusa de velles i noves tecnologies? Es fa cada cop més difícil l’entesa entre vosaltres?…

  Amalgama7 és una entitat privada i concertada amb l’Administració pública que des de l’any 1997 atén adolescents, joves i les seves famílies que pateixen alguna o algunes d’aquestes situacions. Més de 5.000 casos atesos ens avalen…