Amalgama7 en xifres

1997 Naixement Amalgama7
+ 0 Històries clíniques obertes des de 1887
+ 0 Professionals experts en adolescents, joves i les seves famílies
0 Equips interdisciplinaris de la salut, l’ensenyament, l’educació, el lleure i l’àmbit residencial
0 Equipaments en xarxa: Quatre centres residencials especialitzats, un centre de dia, i dos ambulatoris de consultes externes
0 Places de Centre de dia
+ 0 Consultes ateses als centres de consultes externes
+ 0 % Augment el darrer any de consultes telemàtiques realitzades des d’una plataforma encriptada
0 Alumnes matriculats a l’últim curs acadèmic, 62% nois i 38% noies
0 Projectes de R+D+I relacionats amb l’atenció de joves i adolescents
0 Trobades i jornades transversals d’experts anuals
+ 0 Places Residencials
+ 0 Sessions anuals de teràpia de parella, família, germans, famílies adoptives i escola de pares
+ 0 Convenis amb administracions públiques, entitats, escoles, centres de salut i universitats
61.3 % Han cursat ESO durant l’últim curs acadèmic, un 87% dels quals han aprovat.
0 % De las places residencials estan concertades amb diferents administracions públiques

Necessiteu ajut?

Contacteu amb nosaltres i us assessorarem i resoldrem tots els vostres dubtes