• Centres residencials

ELS CENTRES RESIDENCIALS (ESCOLES TERAPÈUTIQUES):

Amalgama7 disposa d’una xarxa assistencial pròpia formada per: Centres de Consultes Externes, Centres de dia i Centres Residencials (Rurals i Urbans), tots especialitzats en l’atenció a adolescents, joves i les seves famílies.

L’Escola Terapèutica és un equipament residencial especialitzat i alhora molt innovador, ja que és una clínica, una escola, un centre d’activitats esportives, socioeducatives i culturals, i una residència d’estudiants. S’elabora un Programa Terapèutic Individual per a cada resident, que no sols contempla l’orientació diagnòstica i pronòstica, sinó també un seguiment assistencial, una vegada indicada l’alta residencial o de centre de dia.

Cada noia i noi resident té assignat un tutor clínic, un d’acadèmic, un de socioeducatiu i un de residencial que, complementàriament al seguiment individual, informen de manera periòdica de l’evolució del/de la jove a la seva família, tant de forma presencial com telemàtica.